อาสา TMB

อาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกับชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เปิด “ลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้า บนพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี”  ให้เป็นพื้นที่ลานค้าตามวิถีชุมชนและจุดพักชิม ช็อป แชะแห่งใหม่ ย่านอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ที่ได้พัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ภายใต้ “กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน ปี 60” สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 1 ใน 37 โครงการซีเอสอาร์โดยอาสาสมัครทีเอ็มบีทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด TMB Make THE Difference โดยลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้าเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อขายอาหารขนมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านต่างๆ เช่น น้ำจิ้มซอสสับปะรด น้ำพริกสับปะรด ปลาร้า ปลาส้ม ฯลฯ เพียง 4 กม.จากทางหัวเขื่อนของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรไปยังบ้านปรกฟ้า

 

 

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา ทีเอ็มบี  เผยว่า “โครงการลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้า เป็นหนึ่งในกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน ที่ทีเอ็มบีจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจุดประกายคนในชุมชนให้ร่วมกัน “เปลี่ยน”เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมรายได้ การดำรง   ชีวิตแบบพอเพียงแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีลานค้าชุมชนเป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร มีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากพอสมควร”

 

 

ทางด้านเกียรติณรงค์ชัย ฉิมพลีกุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ชุมชนบ้านปรกฟ้า บอกว่า “เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม เมื่อถูกเวนคืนที่ดิน ก็มีการพัฒนาอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ นอกจากงานรับจ้างทั่วไป การพัฒนาเป็นลานค้าและจุดแวะ จะเป็นการเชื่อมโยงชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน นอกจากการเที่ยวชมธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรแล้ว ยังสามารถเดินทางไปยังวัดพระพุทธบาทเขานางนม  วัดพุทธศาสตร์ สุเหร่าฮารุนมุตตอฟา ในระยะทางเพียง 3-4 กิโลเมตร”

 

 

โดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำผลผลิตมาขาย ณ ลานค้าชุมชนปรกฟ้า ต่างร่วมเผยทรรศนะ  อาทิ  สุรีย์พร     ทรายทอก วัย 50 ปี  หนึ่งในกลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้านเนินตะแบก  ต.เกาะจันทร์  เผยว่า  ที่นี่ปลูกสับปะรดกันเยอะ มีทีมพัฒนาฯ มาช่วยสอนให้คิดผลิตภัณฑ์แปรรูป เราคิด ซอสสับปะรด และน้ำพริกสับปะรด ที่ขึ้นชื่อเป็นสูตรของต.เกาะจันทร์   ได้ทานต้องติดใจ นำสับปะรดมาผสมกับน้ำส้ม พริก น้ำตาล เกลือ ทานคู่กับลูกชิ้น ไก่ย่าง หรือเป็นซอสราด เป็นเมนูปลาสามรส  ถ้าเรามีลานขายของเอง แน่นอนว่าต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ” ส่วน ไพรินทร์ อรุณสวัสดิ์ ที่นำผลิตภัณฑ์ขนุนกรอบแปรรูป 3 รสชาติ หวาน เค็มและบาร์บีคิว เล่าว่า “แต่ก่อนรับจ้างบ้าง ทำสวนบ้าง แบ่งเบาภาระสามี เมื่อ 2 ปีก่อน ค่อยๆ เรียนรู้ปรับตัวเอง คิดแปรรูปขนุนร่วมกับ กลุ่มแม่บ้านมี 5 คน ช่วงแรกทั้งแจก ทั้งแถมในงานเทศกาลต่างๆ ในที่สุดปากต่อปาก ก็รู้จักของเราว่าใหม่และอร่อย มีฝากขายตามร้านค้าบ้าง ตอนนี้มีลานค้าที่เรานำของมาขาย น่าจะมีรายได้เสริมอย่างน้อย 1,000 -2,000 บาทต่อเดือน

 

 

ด้านพิชญ์อานันต์ญา วัฒนะปภาวงศ์  ผู้จัดการเขตธุรกิจสาขาชลบุรี  หัวหน้าอาสาสมัครทีเอ็มบี ผู้ริเริ่มจุดประกายโครงการลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้าเผยว่า “แนวทางการสร้างลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้าอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ดี จุดถ่ายรูป มีกิจกรรม เพราะนักท่องเที่ยวสมัยนี้ ชอบถ่ายรูปและโพสต์  ที่นี่ทีมอาสาสมัครร่วมกันสร้างทุ่งทานตะวันผืนน้อยๆ  ฟาร์มเลี้ยงแพะแกะที่ให้อาหารโดยธรรมชาติ  กินหญ้า ใบกระถิน แค ฯลฯ ทำให้คนที่มาแวะรู้สึกประทับใจแม้เป็นช่วงสั้นๆ  มีการบอกต่อ หรือกลับมาอีกครั้งเมื่อมีโอกาสค่ะ”

 

 

อีกครั้งกับก้าวของการ “เปลี่ยน”  เพื่อให้ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด TMB Make THE Difference   กับโครงการลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้า ตลาดชุมชน เพียง 4 กม.จากทางหัวเขื่อนของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรไปยังบ้านปรกฟ้า เพื่อชุมชนจะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน