unnamed

 

 

นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย มหาชน (จำกัด) กล่าวว่า “ด้วยเล็งเห็นถึงการเป็น "ห้องเรียนนอกหลักสูตร" ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้มิติใหม่ให้กับเยาวชนไทย โดยนำนวัตกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการนำเสนออันแปลกใหม่ที่ชวนให้เยาวชนได้สัมผัส ทดลอง และตั้งคำถาม เป็นการเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ชีวิตในมิติที่หลากหลาย ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว อันสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของภาครัฐ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เคทีซีจึงได้จัดกิจกรรม “เคทีซีพาน้องท่องโลก...หนึ่งวันกับความอัศจรรย์ของธรณีวิทยา” ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ทันสมัย ทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ในมิติใหม่ให้มีความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของเด็กยุคใหม่ ซึ่งในส่วนของ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ” เองก็ได้พัฒนาแนวคิด ที่เรียกว่า Intelligent  Museum หรือ การเนรมิตหลักสูตรสุดฉลาด เพื่อทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นความลงตัวพอดีที่จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้”

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้พิพิธภัณฑ์ได้รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เคทีซีจึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Muse Pass Season 5 บัตรเดียวเที่ยว 56พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้  ซึ่งดำเนินการโดยมิวเซียมสยาม โดยเคทีซีเข้าร่วมเป็นหนึ่งในช่องทางการจัดจำหน่ายบัตร Muse Pass ผ่านKTC Touch ทุกสาขา และศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว KTC World Travel Service และมอบโปรโมชั่นพิเศษ “Let’s go Muse Together ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม บัตรเดียวเที่ยว 56 พิพิธภัณฑ์” สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards 1,990 คะแนน แลกรับบัตร Muse Pass 1 ใบ แถมอีก 1 ใบ ทันที หรือสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเคทีซี ในราคาเพียงใบละ 199 บาทตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560