KTC logo

"KTC" หรือ บมจ. บัตรกรุงไทย  ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด จัดทริป “รำลึก 250 ปี กรุงศรีอยุธยาแตก” สำรวจเมืองเก่าของเราแต่ก่อน ฟังประเด็นน่าเรียนรู้ ทำไมกรุงศรีอยุธยาจึงถูกข้าศึกตีแตก?  เมืองทั้งเมืองถูกเผาจริงหรือไม่? ทำไมต้องเผาและใครเป็นคนเผา? พร้อมท่องเที่ยวชมพระนครศรีอยุธยากับวิทยากรรับเชิญพิเศษ ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์และนักวิชาการผู้จุดประเด็นร้อนเรื่องเศียรของพระศรีสรรเพชญ์ ร่วมออกเดินทางวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี รับบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือเดือนละ 417 บาทต่อท่าน