นายระเฑียร ศรีมงคล

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “KTC” หรือ บมจ. บัตรกรุงไทย เปิดเผยว่า “เคทีซีเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 65 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือ ผู้ลงทุนประเภทสหกรณ์ เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของการลงทุน ระหว่างวันที่ 29 -31 พ.ค. 60 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ร้อยละ 3 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 คงที่ร้อยละ3.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยปีที่ 5 คงที่ร้อยละ3.5 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.1423 ต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เสนอขายขั้นต่ำ1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน”

 

 

หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+/Stable” จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 โดยบริษัทมีผลกำไรเติบโตต่อเนื่องระหว่างปี 56 –59 เท่ากับ 1,283 ล้านบาท 1,755 ล้านบาท 2,073 ล้านบาท และ 2,495 ล้านบาท ตามลำดับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อรับหนังสือชี้ชวนและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2111-1111 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7000 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)โทรศัพท์ 1770 และธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2285-1555 หมายเหตุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน