MOOK7137 ok1

คุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร  บมจ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (BIG) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “Begin Again” โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคสมทบทุน เพื่อมอบให้กับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย นำไปเป็นค่าดำเนินการในการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตา ให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง