944588A8-C98D-48A5-9CDB-425AE967BF0E

เช้าวันนี้30 พ.ย.2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM BANK) ในเวียงจันทน์ อย่างเป็นทางการ ซึ่งสำนักงานผู้แทนแห่งนี้ นับเป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งที่ 2 ของ EXIM BANK พร้อมทั้งพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง EXIM Bank โดยนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารและสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว โดยนายอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาฯ

ทั้งนี้  สำนักงานผู้แทนจะดูแลลูกค้าของธนาคารฯในสปป.ลาว ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังงาน และสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ยังจะช่วยขยายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยและสปป.ลาวอีกทั้ง เพื่อแสวงหาโอกาสโดยการศึกษาข้อมูลด้านการค้าการลงทุนเพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกในการให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งจับคู่ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศสปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายและตลาดใหม่ที่ยังมีโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการไทย เนื่องจาก สปป.ลาว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของ GDP สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะในธุรกิจโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน ท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป เป็นต้น EXIM BANK จึงพร้อมสนับสนุนทั้งด้านสินเชื่อและประกันการส่งออกและลงทุนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจเข้าไปใน สปป.ลาว ได้เพิ่มขึ้นและมั่นคง นอกจากนั้น EXIM BANK จะต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการขยายขอบเขตบริการให้ครอบคลุมการสนับสนุนเงินกู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว

ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของ สปป.ลาว เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญอันดับ 1 ของ สปป.ลาว และเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 2 ใน สปป.ลาว รองจากจีน สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป,รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ปัจจุบัน

สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทยและ สปป.ลาว ที่มีอยู่ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญอันดับ 1 และเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของ สปป.ลาว นักลงทุนไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับที่ 3 ที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ไทยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายใหญ่อันดับ 1 จาก สปป.ลาว และมีความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน 

อนึ่งสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียงจันทน์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยตั้งอยู่ที่อาคาร ANZ ถ.ล้านช้าง เวียงจันทน์ โทร. +856 21 222 72 Email:vientianeoffice@exim.go.th