Photo_Release_เมืองไทยประกันชีวิต_บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยสกลนคร

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร จำนวน 100,000 บาท  แก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  โดยมี นางสาวดวงกมล ลิขสิทธิพันธุ์  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้มอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร./

 

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร จำนวน 100,000 บาท  แก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  โดยมี นางสาวดวงกมล ลิขสิทธิพันธุ์  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้มอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร./