APM ซีพาแนล

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ และคุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท ซี แพนเนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป โดยมีคุณชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ