scg add venture2

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พร้อมด้วย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี นายชลณัฐ ญาณารณพ  รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ ดร.จาชชัว แพส  กรรมการผู้จัดการ AddVentures ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว AddVentures บริษัทในรูปแบบ Corporate Venture Capital หรือ CVC เพื่อเสริมศักยภาพและลงทุนในสตาร์ทอัพไทยและทั่วโลก ให้เอสซีจีสามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ณ โรงแรม Ad Lib Bangkok