sme สุราษฎร์

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    ( ธพว. หรือ SME Development Bank )  นำทีมผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการ SMEs ลูกค้าธนาคาร นายสุขุม ชินอิสริยายศ เจ้าของกิจการค้าปลีกค้า-ส่ง บจก.สมุยมาร์ท และ นายกำชัย สังข์ประไพ เจ้าของกิจการ เดอะ ซันเซ็ทบีช รีสอร์ท แอนด์สปา ตลิ่งงามเกาะสมุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการดำเนินธุรกิจกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันพร้อมนำข้อมูลไปวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือบริการต่าง ๆ ของธนาคาร และให้การสนับสนุนเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดต่อยอดธุรกิจให้เติบโต     ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี