IMG_4046

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย( ธพว.หรือ SME Development Bank) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสัมมนา “สตาร์ทอัพสุขภาพเขย่าธุรกิจยุค 4.0” วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.30น. ณ Co-Working space ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ติดรถไฟฟ้า BTS อารีย์

 

ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ยุค 4.0 พบกับวิทยากรชื่อดังที่เป็นทั้งคุณหมอและนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง นายแพทย์ คณพล  ภูมิรัตนประพิณ (หมอตั้ม) CEO and Founder of Health at home อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุและผู้ร่วมก่อตั้ง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นด้านการแพทย์ Health at home ผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านที่จะสามารถดูข้อมูลคนไข้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง