85C24925-5F37-431A-8870-DCC938DDBF8B

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการประกวด GSB Brand Ambassador 2019 และ GSB Smart MC ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาบุคลากรวัยหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่มาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและยังเป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับธนาคาร ซึ่งปีนี้ถือเป็นรุ่นที่ 3 จัดประกวดภายใต้แนวคิด "ศิลป์สร้างสีสัน เสน่ห์อัศจรรย์แห่งออมสิน" สำหรับผู้ชนะการประกวด GSB Brand Ambassador และ GSB Smart MC จะทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับธนาคารเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562