DFC9C65D-E64A-41B7-9024-0CAB004286A9

ดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารออมสินได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะดูแลผู้สูงวัยเมื่อประเทศไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี2560 ด้วยการเปิดตัวธนาคารผู้สูงวัยมีการออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่ออย่างต่อเนื่องอาทิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัยเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย(Reverse Mortgage) รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผู้สูงวัยฝากมากที่สุดเป็นอันดับ1 เช่นแคมเปญออมสินสายเปย์แจกรถทั้งปีรวยล้านทุกเดือนและแคมเปญออมสินดับเบิลเปย์แจกรถเพิ่ม216 คันทำให้ผู้สูงวัยชื่นชมและเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆทางด้านสุขภาพและสังคมเพื่อดูแลผู้สูงวัยและได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้แก่กิจกรรมออมสินขอดูแลรุ่นพี่Be Healthy & Happy” ซึ่งจัดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า100,000 คนและเพื่อเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยอย่างเข้าถึงสะดวกล่าสุดธนาคารฯจึงได้จัดทำเว็บไซต์“gsbseniorwow.com” และแอปพลิเคชั่น“GSB Senior Wow” ซึ่งสามารถเข้าชมและร่วมประสบการณ์ใหม่ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การจัดทำเว็บไซต์gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชั่นGSB Senior Wow ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของธนาคารที่ได้ดูแลผู้สูงวัยโดยเชื่อว่าจะสามารถรองรับความต้องการทางด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและสร้างสังคมของผู้สูงวัยสร้างกลุ่มเพื่อนที่มีความต้องการเดียวกันที่กระตุ้นให้คนสูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขโดยการจัดทำเว็บไซต์gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชั่นGSB Senior Wow สร้างขึ้นบนพื้นฐานการศึกษาวิจัยที่สำรวจเรื่องพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีความชื่นชอบหรือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปซึ่งพบว่ากลุ่มอายุ50-59 ปีเป็นกลุ่มที่มีเงินออมมากที่สุดชอบท่องเที่ยวซื้อสินค้าที่ไม่ยึดติดตราสินค้าส่วนกลุ่มอายุ60-69 ปีเป็นกลุ่มชอบสังคมพบปะเพื่อนฝูงใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารแต่ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นส่วนกลุ่มอายุ70 ปีขึ้นไปกลุ่มนี้มีความเหงาสูงต้องการผู้ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพและทุกกลุ่มส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชั่นไลน์เฟซบุ๊คเป็นต้น  สำหรับเว็บไซต์gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชั่นGSB Senior Wow มีเนื้อหาครบทุกความต้องการค้นหาง่ายและแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนโดย61% ของเนื้อหาจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งสุขภาพวิชาการสิทธิพิเศษส่วนสดต่างๆจากสถานประกอบการทั้งเมืองไทยและจากเครือข่ายของธนาคารออมสินไม่ต่ำกว่า300 แห่ง  อีก22% เกี่ยวกับความบันเทิงโดยเฉพาะกิจกรรมคาราโอเกะการร้องเพลงผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่มีบทเพลงตั้งแต่ยุค60 (ประมาณปี..2503-2512) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เพลงกว่า30,000 เพลงส่วนอีก9% จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังและเตือนภัยต่างๆขณะที่อีก8 % เป็นเนื้อหาของการสร้างแรงบันดาลใจทั้งบทสวดมนต์หรือสติกเกอร์ไลน์กล่าวทักทายสวัสดีตอนเช้าสวยๆที่มีให้เลือกส่งได้อย่างง่ายดายที่สำคัญเว็บไซต์gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชั่นGSB Senior Wow จะเป็นช่องทางการสื่อสารของสังคม2 วัยที่นอกจากจะมีเนื้อหาหรือContent สำหรับผู้สูงวัยแล้วจะมีเนื้อหาในมุมมองใหม่ๆของกลุ่มGeneration อื่นๆได้มีการแลกเปลี่ยนและมีความเข้าใจกันมากขึ้นเพื่อส่งเสริมความสุขในสังคมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการรับรู้และความน่าสนใจของ“GSB Senior Wow” ได้แก่กิจกรรมสะสมคะแนนMember Point เพื่อแลกของรางวัล, กิจกรรมประกวดร้องเพลงไมค์ชมพูวันเก๋า, เกมบริหารสมองพิชิตเขาวงกตหรือการทายชื่อบทเพลงเมื่อวันวานเป็นต้น

ธนาคารออมสินมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ธนาคารเพื่อผู้สูงวัยอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมซึ่งนอกจากจะดูแลในเรื่องการเงินแล้วยังให้ความสำคับกันการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของผู้สูงวัยด้วยดังนั้นการจัดทำเว็บไซต์gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชั่นGSB Senior Wow นี้จะเป็นสังคมหรือคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัยหรือของรุ่นพี่ที่รองรับทุกความต้องการและสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดีจึงขอเชิญชวนผู้สูงวัยสมัครเป็นสมากชิกเว็บไซต์gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชั่นGSB Senior Wow เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความสุขสมวัยในแบบSmart Senior กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว