AF1F79D3-B19F-4D70-BDD8-1CEB49B72872

บอสใหญ่ใจดีแห่งดอนเมืองโทลล์เวย์ ธานินทร์ พานิชชีวะฉลองเปิดเทอมด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดกิจกรรม “โทลล์เวย์พาน้องท่องโลกกว้างปีที่ 4” พาน้องๆนักเรียนโรงเรียนเปรมประชา เขตดอนเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 40 คน ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ รวมถึงทำ workshop เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้น้องๆได้รู้จักคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเล่นไว้เล่นเอง งานนี้รับรองน้องๆสนุกเพลินแถมได้ความรู้กลับบ้านอีกด้วย