2EC47222-49D0-425C-B393-E102A40E0B53

เมื่อเร็วๆนี้ นายธานินทร์  พานิชชีวะ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงานที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี ประจำปี 2562 จำนวนทั้งหมด 24 ทุน  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวพนักงานลงอีกด้วย