8452D28B-BACF-4288-9BEE-190FF1BEABEB

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่งมอบความสุขรับวันเด็กผ่านผู้แทนหน่วยงานพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็ก ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศต่อไป