คุณสิตาพัชร์_LIT_1

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท (LIT) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อครบวงจร ประเภท Non-Bank ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เปิดเผยว่า  บริษัทฯได้ให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (ProjectBackup Finance) ในโครงการกรมชลประทาน จังหวัดปราจีนบุรี มูลค่าตามสัญญากว่า 215 ล้านบาท ระยะเวลา720 วัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 

 

โดยบริษัทฯ ให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ หรือ Project Backup Finance ให้กับลูกค้าเพื่อทำงานโครงการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี วงเงินไม่เกิน 172 ล้านบาท โดยจะให้สินเชื่อเป็นงวดๆตามปริมาณงานในแต่ละงวดของสัญญา พร้อมทั้งรองรับการให้บริการรับซื้อหนี้การค้า (Factoring)  เป็นวงเงินไม่เกิน 195 ล้านบาท

 

 

ขณะที่บริษัทฯ ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพในการทำงานมาโดยตลอด โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ LIT ได้เคยสนับสนุนสินเชื่อโครงการประเภทนี้มาแล้วในอดีต ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี และประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยการกลับมาใช้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน Project Backup Finance อีกครั้ง ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯในการร่วมสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

 

ทั้งนี้ การร่วมมือกับคู่ค้าในการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ หรือ Project Backup Finance ในครั้งนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และทำให้พอร์ตสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะไตรมาสที่ 2 ในปี 2560 อีกทั้งการให้สินเชื่อครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำเป้าหมายทางการตลาดของลีซ อิทที่จะขยายตลาดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มไอทีด้วย นางสาวสิตาพัชร์กล่าว