คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ AIT

 

 

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/60 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่1,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ที่มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 1,345 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 132  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/60 ที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิ 110 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจัยการเติบโตของผลการดำเนินงานดังกล่าว มาจากการรับรู้รายได้การส่งมอบงานระบบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ลูกค้าได้ตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม – กันยายน 2560) มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 4,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 3,479 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิทำได้ 384 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิ 332 ล้านบาท

“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 3/60 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ที่มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั้น มาจากการมีแบ็คล๊อคจากการขายที่สะสมมาค่อนข้างมากสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า และรับรู้รายได้ ได้ตามกรอบเวลาที่วางไว้  ซึ่งถือว่าบริษัทฯ สามารถทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ” นายศิริพงษ์ กล่าว

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวว่า แนวโน้มการดำเนินธุรกิจไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ จะเข้าร่วมงานประมูลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่างานรอส่งมอบในมือ (Backlog) ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถคว้างานในส่วนนี้เพื่อเพิ่ม Backlog จากสิ้นเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันมีมูลค่างานรอส่งมอบในมือประมาณ 3,356 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้บางส่วน จึงคาดว่า ภาพรวมรายได้ในปีนี้จะทำได้ 5,000 ล้านบาทตามแผนงานที่วางไว้