unnamed (3)

 

มีข่าวดีเล็ก ๆ สำหรับบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA ที่ซีอีโอคนเก่งอย่างองอาจ ปัณฑุยากร หมายมั่นปั้นมือเร่งปิดดีลตั้งบริษัทร่วมทุนที่อินโดนีเซีย ล่าสุดก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานจนปิดการขายประตูอุตสาหกรรมที่อินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อย ถึงแม้มูลค่าจะไม่สูงมาก และบุ๊ครายได้เป็นเพียงค่านายหน้าเท่านั้น แต่ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการขยายธุรกิจบนแผ่นดินอิเหนา แววดีแบบนี้ดีลดันตั้งบริษัทร่วมทุนเสร็จเมื่อไหร่ งานเพียบแน่นอน !