คุณปรีญาภรณ์ (1)

บมจ.เอแอลที เทเลคอม (ALT) ย้ำ! แผนกลยุทธ์ยังคงลุยงานลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า มุ่งสู้เป้าหมายโครงสร้างกำไรจากธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง  (Recurring Income)  เป็นครึ่งหนึ่งของผลกำไรรวมภายใน 5 ปี (2559 - 2563)  ด้าน “ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์”ระบุปี”60 เป็นปีแห่งการสร้างฐาน  เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตามแผน  คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการและรับรู้รายได้เต็มปีในปีหน้า พร้อมผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป
นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า  ทั้งโครงการที่ลงทุนเองโดยตรงและลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างกำไรที่มาจากธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง  (Recurring Income)  เป็นครึ่งหนึ่งของผลกำไรรวมภายใน 5 ปี (2559 - 2563)  และเข้ามาช่วยผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ โครงการนำสายสื่อสารลงท่อใต้ดิน นอกจากนี้ยังเตรียมเข้าวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงเฟสแรกในเขตโรงงานนวนครปทุมธานี และมีดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า (IH) อยู่อีก 3 โครงการ
ขณะที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2560 ยังคงมีปริมาณงานในมือ (Backlog) ในส่วนของธุรกิจบริการมูลค่าประมาณ 390 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ประมาณ 60% ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนที่เหลือจะรับรู้ในปีถัดไป 
“ปี 2560 ถือเป็นปีแห่งการสร้างฐานของ ALT ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการและรับรู้รายได้เต็มปีในปีหน้า บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง” นางปรีญาภรณ์ กล่าวในที่สุด
อนึ่ง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจให้บริการ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการสร้างสถานีฐาน, วางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็นหลัก 2.กลุ่มธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภท สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (RDU), สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ  3. กลุ่มธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม