ama ฟิลลิป

นายพิศาล รัชกิจประการ  กรรมการผู้จัดการ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  บมจ. อาม่า มารีน  (AMA) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ และให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถ  ให้การต้อนรับผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ