ASIAN_Photo_OppdayQ1-60_160617

คุณเฮ็นริคคัส แวน เวสเทนดร็อป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (ASIAN)  พร้อมด้วยคุณวรัญรัชต์  อัสสานุพงศ์  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสให้ข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมย้ำเป้าหมายรายได้ปีนี้แตะ 1.05 หมื่นลบ.