Photo Release ATP30 ให้ข้อมูลฟิลลิป

นายปิยะ เตชากูล  กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอทีพี 30 (ATP30) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) พร้อมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ     ในงานบริษัทจดทะเบียนพบเจ้าหน้าที่การตลาด ณ สำนักงานใหญ่ PST ห้องประชุมออคิด ชั้น 11 อาคาร วรวัฒน์ ถ.สีลม