AU

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประพันธ์ เจริญประวัติ  ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. อาฟเตอร์ ยู ผู้นำร้านขนมหวานและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ อาฟเตอร์ ยูร่วมด้วย แม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,263 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AU