B9AADDCB-A27A-47C6-8ECD-7E2036D4228C

นายพิบูลย์ ปทุมวิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ในเขตุพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยปาบึก