AFA170A9-7C0E-4413-979A-FB891B68CC08

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน ร่วมส่งมอบรถบริการสาธารณสุข มูลค่า 1,400,000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ให้บริการกับประชาชน โดยมี น.พ.วีรวุฒิ  พัฒนาวรพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้วเป็นผู้รับมอบ