C6EA3927-5229-42AC-AED5-17C1FDABDA68

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษา ถังเก็บน้ำ เต็นท์สนาม           เครื่องเล่รสนามเด็กเล่น อุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เนืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2562