C596C5CF-9D6F-40E0-B9F5-B5EFE7B917C2

คุณกรประณม วงษ์มงคล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ
คุณวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารความเสี่ยง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562