7EFCB0B0-1FE7-4EEE-AF29-CCBE90D77C83

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายสมพร มูลศรีแก้วกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAMร่วมงานแถลงข่าวสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟรายการ  Top Form One day Tour ครั้งที่ 8 เพื่ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟ ได้พัฒนาฝีมือ พัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561