5F2E73D3-1308-4C3D-B181-C49026B433B5

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)               หรือ BAM มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 900 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางรัก จำนวน  3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนวัดม่วงแค และโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม สำหรับป้องกันฝุ่นละออง  ขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนักเรียนในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562