EE5EFA5B-C0EC-4724-9B78-F46EA1282880

นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ สว่างตระกูล ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการและฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารอาคารออมสิน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายของBAM ณ สำนักงานใหญ่ BAM เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา