174DF825-E14B-4A32-97AA-6310A7AFD7DB

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร  พร้อมด้วย นายสมพร มูลศรีแก้ว   กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง BAM และ สื่อมวลชน ในงาน BAM Invitation ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา