becl  bmcl

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการควบรวมและโอนสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BECL และ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL และจัดตั้งเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ 'BEM'