BIZ

บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์  (ฺBIZ)  ได้รับสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หวังเพิ่มทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็ง  มั่นใจก่อสร้างโครงการเสร็จใน 40 เดือน หลังได้สินเชื่อหนุนธุรกิจโตตามแผน

 

 

นายสมพงษ์  ชื่นกิติญานนท์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ)  ซึ่งเป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

"การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจของ BIZ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา 40 เดือน  โดยเครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนดังกล่าว นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์ผู้ทำการรักษาให้มีทางเลือกที่เหมาะกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแรกที่ใช้ในอาเซียนด้วย แต่อย่างไรก็ตามการรักษาโดยเครื่องมือดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยว่ามีความเหมาะสมกับผู้ป่วยในกลุ่มใด" นายสมพงษ์ กล่าว

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลมะเร็งของกรมการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุขภายในประเทศและโรงพยาบาลเอกชน บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องฉายรังสีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor)ให้กับ Varian Medical Systems Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือจดทะเบียนใน NYSE โดยบริษัท ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายมาเป็นเวลากว่า 15 ปี

 

 

ทางด้านนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)    เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามร่วมกับ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอนนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์ผู้ทำการรักษาให้มีทางเลือกที่เหมาะกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

 

 

“การปล่อยสินเชื่อครั้งนี้ว่า ธนาคารมีความเชื่อมั่นในผู้บริหารบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานกว่า 25 ปี มีความชำนาญและได้รับความเชื่อถือในวงการธุรกิจเป็นอย่างดี และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และคู่ค้าทางธุรกิจ               นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องฉายรังสีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ให้กับ Varian Medical Systems Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลก  สินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพระดับสูง และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า และที่ผ่านมาสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงกำหนดตามเงื่อนไข” นายกิตติพันธ์กล่าว

 

 

สำหรับผลประกอบการณ์ของ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ใน ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (57-59) มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง  โดยมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก  6.5%  ในปี 57 เป็น 6.7% ในปี 58  และ 9.5% ในปีที่ผ่านมา