Photo BIZ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก CIMBT

คุณสมพงษ์  ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) พร้อมด้วยคุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยเครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอนนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์ผู้ทำการรักษาให้มีทางเลือกที่เหมาะกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน