20170427_103922

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ BLS เปิดเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 60 ของบริษัท ซึ่งยังคงเน้นรักษาความเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในปี 59 ยังสามารถครองตำแหน่งบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลกำไรสูงสุด ด้วยกำไรสุทธิ 1,072 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับในปี 58 จากยอดรายได้รวม 3,219 ล้านบาท พร้อมฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดกว่า 6 ปีติดต่อกัน

 
ขณะที่ในปี 59 เป็นปีที่ธุรกิจหลักทรัพย์มีความผันผวนสูงทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศ ที่มีผลต่อการซื้อขายของนักลงทุน บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า แม้ว่าบางช่วงเวลาที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยเป็นเพราะลูกค้าเห็นความสำคัญและประโยชน์ของบริการเครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทได้เสนอให้เลือกใช้ในรอบหลายปีที่ผ่านมา หรือการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ สำหรับงานด้านวาณิชธนกิจ บริษัทยังประสบความสำเร็จในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุกบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน

 
นอกจากนี้ความผันผวนของตลาดทำให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 59 เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 4 หมื่นล้านบาทต่อวัน เป็น 4.7 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมการซื้อขายของโบรกเกอร์โดยรวมในปี 59 เพิ่มขึ้นจากราว 2.7 หมื่นล้าน เป็น 2.9 หมื่นล้าน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะการแข่งขันของโบรกเกอร์

 

 

สำหรับธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์บัวหลวงยังคงความเป็นอันดับหนึ่งทั้งในด้านจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการเสนอขายในปี 59 ปริมาณการซื้อขายและยอดการถือครองของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในด้านธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ก็ได้มีการเติบโตในการให้บริการธุรกรรมการซื้อขายแบบจับคู่ซื้อขาย (บล๊อคเทรด) ที่ช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารได้อย่างคล่องตัว

 
ในส่วนของทิศทางธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 60 มองว่าจะเป็นปีที่มีความท้าทายค่อนข้างมากจากปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศที่จะแตกต่างไปจากเดิม ส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ปีนี้น่าจะยังอยู่ในกรอบแคบๆ จนกว่าจะมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือลบที่จะทำให้ตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นายพิเชษฐ กล่าว

 
ด้านนายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถิติของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายทั้งประเทศ ณ สิ้นปี 59 รวม 1,355,664 ราย เพิ่มขึ้น 110,757 รายจากปี 58 ทั้งนี้หลักทรัพย์บัวหลวง มีฐานลูกค้ารวม ณ สิ้นปี 59 รวมประมาณ 240,000 ราย เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 รายจากปี 58 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งประมาณ 36% ของการเติบโตทั้งตลาด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้นำบริการใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด คือ กลยุทธ์การออมหุ้นแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเทรดดิ้ง และบริษัทยังได้มีการลงนามความร่วมมือกับไดชิน เซเคียวริตี้ ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นของเกาหลีใต้เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปีหน้า