BLS สภากาชาด

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย  กรรมการผู้อำนวยการ และนายบรรณรงค์ พิชญากร  กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง (BLS) ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคโครงการ “ส่งน้ำใจ x2” ที่เปิดให้ลูกค้านำแต้มสะสม Bualuang iPoints มาแลกเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยหลักทรัพย์บัวหลวงได้บริจาคสมทบเพิ่มอีก 1 เท่าจากยอดบริจาคผ่านสภากาชาดไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์