ประมวลภาพกิจกรรม

1 2 3 72

DF544661-EF4B-4C58-97F0-2CBDCFB274A9

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวงานมหกรรม INNOVATION BAZZAR พร้อมด้วย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ และนายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank และหน่วยงานพันธมิตร ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรรม นักวิจัยจาก ม.อ. และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ซึ่งงานจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank โชว์ผลงาน 50 นวัตกรรมแห่งอนาคต ตอบโจทย์พัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ครบเครื่องด้วยงานเสวนาสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 5 คลัสเตอร์ Medical Hub , IOT/Digital , Food/Feed for Future , Energy , Agriculture/ Fishery และจับคู่ธุรกิจเอสเอ็มอีกับผลงานวิจัย หนุนเติมทุนเสริมแกร่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก SME D Bank

โครงการ“INNOVATION BAZZAR” ติดปีกธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยงานจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ผลักดันและส่งเสริมให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นสินค้าหรือบริการและเป็นการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 ที่จะต้องนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้เชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน และการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ และนายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรรม นักวิจัยจาก ม.อ. และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ซึ่งงานจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank สำหรับงาน INNOVATION BAZZAR นับเป็นมหกรรมรวบรวมผลงานนวัตกรรม 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต กว่า 50 ชิ้นงาน ครอบคลุมผลงานวิจัย คือ 1.ด้านการแพทย์ (Medical Hub) 2.ด้าน IOT & Digital 3.ด้านอาหารเพื่ออนาคต (Food / Feed for Future) 4.ด้านพลังงาน (Energy) และ 5.ด้านเกษตรและประมง (Agriculture / Fishery) โดยผลงานที่นำมาแสดงมีความโดดเด่นและมีโอกาสต่อยอดจากงานวิจัยสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ เสมือนสร้างถนนเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมให้ได้มาพบกัน นำสู่การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ต่อไป

นายวรมิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นครั้งแรกนำผลงานนวัตกรรมจาก ม.อ.จัดครั้งใหญ่ที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมครบกิจกรรม 3 ด้าน คือ 1.การบรรยายจากวิทยากรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย อาทิ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. หัวข้อ “บทบาทและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการพัฒนาภาคเอกชน” ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาภาคเอกชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์” พร้อมตัวอย่างธุรกิจที่นำนวัตกรรมไปต่อยอดเกิดมูลค่าเพิ่มจนประสบความสำเร็จ โดยนายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด บรรยายในหัวข้อ “นมโพรไบโอติกส์ Dairy Home จากผลงานวิจัยสู่ธุรกิจมีราคาสูง” และบรรยายพิเศษจาก SME D Bank ในหัวข้อ นโยบายด้านเงินทุนในการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม ส่วนที่ 2 คือ “ค้นหาไอเดีย” รวบรวม 50 ผลงานนวัตกรรมจาก 5 คลัสเตอร์ คือ กลุ่ม Medical Hub จัดแสดงชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม, โครงสร้างโพลิเมอร์สามมิติชนิดสลายตัวได้ใช้ทางทันตกรรม, แผ่นมาร์คหน้าและแผ่นแปะสิวจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้, ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า เป็นต้น, กลุ่ม IOT และ Digital รวบรวมผลงานวิจัยที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น อาทิ ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม (Smart Environment), ระบบวัดปริมาณน้ำฝนและคุณภาพน้ำผ่านระบบ Smart Farm หรือ การทำเกษตรอัจฉริยะ, Smart Lighting จากอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

กลุ่ม Food /Feed for Future รวบรวมผลงานวิจัย อาทิ อาหารเสริมโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไต,ผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้แช่อิ่ม, ชุดตรวจวัดฟอร์มาลีนในอาหาร, ผงลาบน้ำตกเสริมกาบา, กลุ่ม Energy อาทิ ผลงานวิจัยกังหันลมแนวแกนตั้ง แผงรับแสงอาทิตย์แบบรางสะท้อนแสง วงจรพิโซอิเล็กทริกสำหรับการเก็บพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น และ กลุ่ม Agriculture/ Fishery แสดงผลงานวิจัยการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการชีวภาพ, ชุดทดสอบสังกะสีในดิน, โฟมยางล่อแมลง, น้ำตาลคิวบราซิทอลจากซีรั่มน้ำยางพารา และแผ่นกาวจากยางพาราต้านจุลินทรีย์  ส่วนที่ 3 ช่วงเจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือภาคอุตสาหกรรมที่สนใจในแต่ละผลงานเจรจาต่อราย พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษที่จะทำผลงานวิจัยไปทดสอบตลาดได้ฟรี อีกทั้ง มีบริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank อาทิ สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สำหรับผู้ต้องการลงทุนในธุรกิจเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการใหม่หรือมีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต บริการอื่นๆ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ค้าปลีก ค้าส่ง และอาชีพอิสระ โดยบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ยปีที่ 1-3 เพียง 0.42% ต่อเดือน และนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.25% ต่อเดือน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยายและปรุงปรุงกิจการ

 

 

653BA723-5E11-4FA8-B8D6-503FDBB4FB6F

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BAMให้การต้อนรับ นางสุรีย์ มาปลูกนายอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน”  โดยมี นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM    พร้อมด้วย นายสงัด อินทะนะ ประธานกลุ่มฮักน้ำจาง และชาวบ้านชุมชนบ้านนากว้าว (กิ่ว) ร่วมเปิดงาน โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ CSV ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา  พร้อมมอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันยั่งยืนให้แก่โรงเรียนอนุบาลแม่ทะโดยมี นายสิงห์แก้ว ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 17 มิถุนายน 2562

C2C9DA3B-9FB9-47C7-9C9D-B447FC0193DE

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงานสัมมนา “77 ของดี Shopping Online by Shopee” จัดโดย SME D Bank ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ Shopee นำของดีเด่นดังที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ประกอบการทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศขึ้นขายบน Platform Ecommerce ชื่อดัง โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการแนะนำการขายสินค้า พร้อมสาธิตการใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ สอนการจัดวางสินค้าและนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ ผ่านการ Workshop และยังสามารถPost สินค้าได้ทันที โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Business Development Team ของ Shopee คอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีบูธให้คำปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank ตลอดงาน จัด ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ SME D Bank Tower ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

17557CB3-1DAF-4E1A-B119-13A4A39BAA6C

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ระหว่าง กรมธนารักษ์ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนาม ทั้งนี้ โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ราชพัสดุ ในราคาหน่วยละ 350,000 - 700,000 บาท โดยก่อสร้างใน 3 รูปแบบ ได้แก่ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร นำร่อง 5 จังหวัด รวมมูลค่าโครงการ 1,564 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ระยะเวลา 4 ปี จากนั้นคิด MRR -0.75 ถึง 1% ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

7481EE70-4F45-4825-A998-9EBFF58D4D78

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือSME D Bank จัดเปิดประมูลขายทรัพย์NPA ทั่วประเทศครั้งที่6/2562  เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและนักลงทุนทั่วประเทศเยี่ยมชมสินทรัพย์ดีมีคุณภาพครอบคลุมทุกความต้องการอาทิที่ดินเปล่าโรงงานอาคารสำนักงานฯลฯเดินทางสะดวกสาธารณูปโภคเข้าถึงสามารถต่อยอดสร้างรายได้ขยายกิจการคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอนผู้สนใจสามารถเข้าประมูลสินทรัพย์รอการขายได้ในวันพุธที่26 มิถุนายน2562 สำนักงานใหญ่  SME D Bank ชั้น1 (ติดรถไฟฟ้าBTS สถานีอารีย์) เริ่มลงทะเบียน10.00 – 13.00 . และเริ่มเปิดประมูลเวลา13.30 . เป็นต้นไปผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ฝ่ายบริหารหนี้SME D Bank โทร. 02-018-3666 ต่อ3711, 081-734-6715 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมCall Center 1357

620D984B-ADC8-4879-829A-95892FEE741E

นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายสมพร มูลศรีแก้วกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BAM เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปลูกไม้ยืนต้น BAM ฉลอง 20 ปีโดยมี นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน  BAM พร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2,000 ต้น ณ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง เพื่อเพิ่มความสมดุลแก่ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 20,000 ต้น ทั่วประเทศ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

6E9E39C1-EBCD-41BA-8448-49A6ACA808B7

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารให้การต้อนรับนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน "Together, We’re Strong" หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อช่วยยกระดับ SMEs ไทยให้สามารถฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ยุค 5.0 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งเน้นการยกระดับ SMEs ไทย ให้ครอบคลุมทุกๆกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

D5BC15B7-016B-4248-9BB5-AE8DBBBFE217

นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   มอบเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งน้ำดื่ม BAM จำนวน 1,800 ขวด ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานปั่นครบรอบ 80 ปี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

F5427867-38E5-4D56-ADC2-9575424C5C2E

 

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   และนางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจตาระบบดิจิตอล(Digital slit lamp) ให้แก่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายพรเทพ  พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

802D8B3F-7292-47B2-9DBC-0C68732BF31C

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Smart SME Expo 2019 มหกรรมงานธุรกิจเอสเอ็มอี ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 7-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "ชี้ช่องรวย ที่เดียวจบพบทางรวย" โดยธนาคารออมสินได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้า SMEs และ SMEs Startup มานำเสนอในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี ด้วยสินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท และสินเชื่อธุรกิจ GSB Smoot Biz วงเงินกู้สูงสุดถึง 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่นๆ อาทิ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ร่วมออกบูธในงานดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

41569FEB-1AAB-4698-81F3-7287E0E83D78

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่ Superboy Project โดยธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการจัดการประกวดที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รวมถึงใช้ศักยภาพที่มีอยู่ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียต่อไป ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจหลักที่สำคัญของธนาคารออมสินในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้พัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ สำหรับรายการ Superboy Project เป็นรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่เฟ้นหาเยาวชนเพศชาย ไม่จำกัดสัญชาติ อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 5 คน เป็นศิลปิน SBFIVE รุ่นที่ 2 โดยจะเปิดรับสมัคร 4 ภูมิภาค 4 จังหวัดทั่วประเทศ วันแรกในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.superboyproject.com ณ ลานเอเทรียม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

0DFF332E-09F7-43D2-8E0C-7ED4203E4F0C

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)หรือ SME D Bank เปิดเผยว่าธนาคาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) จัดกิจกรรม Innovation Bazaarซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี รวบรวมผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมของคณาจารย์ ม.อ. ตอบโจทย์ความต้องการโลกยุค 4.0 รวม 5 ด้านกว่า 50ชิ้นงาน ทั้งผลงานวิจัยด้านการแพทย์ (Medical Hub) ด้าน IOT&Digital ด้านอาหารเพื่ออนาคต (Food และ Feed for Future) ด้านพลังงาน (Energy) ด้านเกษตร และประมง  (Agriculture และ Fishery) ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานเครือข่ายในสังกัดที่มีเป้าหมายยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี   ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมติดปีกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต เหมาะแก่ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่เฟ้นหาผลงานวิจัยสำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank ถนนพหลโยธิน ( ติดสถานีBTS อารีย์) ภายในงานจะประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ด้านการนำผลงานวิจัยไต่อยอดธุรกิจ ได้แก่ 1. บรรยายเรื่องบทบาทและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการพัฒนาภาคเอกชนโดยผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.  2.บรรยายเรื่องการพัฒนาภาคเอกชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์โดยผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จจากการนำนวัตกรรมไปก่อเกิดมูลค่าเพิ่มโดยนายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัทแดรี่โฮม จำกัด บรรยายเรื่องนมโพรไบโอติกส์Dairy Home จากผลงานวิจัยสู่ธุรกิจมีราคาสูง”  นอกจากนี้ภายในงานจะมีการเสวนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม  5 คลัสเตอร์ จากวิทยากรเจ้าของผลงานวิจัยโดยตรง เพื่อแนะนำข้อมูลเชิงเทคนิคและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานวิจัยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1.คลัสเตอร์ Medical Hub อาทิ ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมสำหรับผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียมบริเวณหน้าท้องโครงสร้างโพลิเมอร์สามมิติชนิดสลายตัวได้ใช้ทางทันตกรรม แผ่นมาร์คหน้าและแผ่นแปะสิวจากบัวบกและว่านหางจระเข้ ไบโอแคลเซียมจากและผงไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากเศษเหลือในอุตสาหกรรมอาหารทะเล สารสกัดอัลฟาแมงโกสตินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง เป็นต้น  2. คลัสเตอร์ IOT และ Digital นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น Smart ขึ้นในยุค Thailand 4.0  ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม (Smart Environment)  ซึ่งเป็นระบบวัดระดับน้ำ คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำฝนให้กับเมืองต่างๆ ระบบ Smart Farmหรือ การทำเกษตรอัจฉริยะเป็นการประยุกต์และผสมผสานเทคโนโลยีหลายๆ ชนิด เพื่อให้เจ้าของไร่  หรือผู้จัดการฟาร์ม สามารถเฝ้าติดตาม ความเป็นไปภายในไร่จากอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ โดยอาศัยเทคโนโลยี Multi-functional and Multi-dimensional Sensors, Smart Lighting เพื่อใช้เปิด-ปิดไฟ เพื่อประโยชน์ในการประหยัดพลังงาน และด้านความปลอดภัย เป็นต้น  3. คลัสเตอร์ Food  และ  Feed for Future อาทิ ผลงานวิจัย Synplus  อาหารเสริมโภชนาการสำหรับผู้ป่วยไต ผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้แช่อิ่ม ชุดตรวจวัดฟอร์มาลีนในอาหารเครื่องดื่มข้าวซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย     สายพันธุ์ที่มีราคาต่ำ ผงลาบน้ำตกเสริมกาบา เป็นต้นซึ่งเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคตเหมาะแก่ยุค Thailand 4.0 ทั้งสิ้น 4. คลัสเตอร์ Energy อาทิ ผลงานวิจัยกังหันลมแนวแกนตั้งแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาวงจรพิโซอิเล็กริก สำหรับการเก็บพลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์หาปริมาณเอสเตอร์ในไบโอดีเซลโดยการไทเทรต เป็นต้นซึ่งงานวิจัยดังกล่าวถือเป็นงานวิจัยพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับยุคที่กำลังประสบปัญหาด้านพลังงานอย่างยิ่ง และ 5. คลัสเตอร์ Agriculture  และ  Fishery อาทิ ผลงานวิจัยการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการชีวภาพ ชุดทดสอบสังกะสีในดิน โฟมยางล่อแมลง น้ำตาลคิวบราซิทอลจากซีรั่มน้ำยางพารา และแผ่นกาวจากยางพาราต้านจุลินทรีย์ เป็นต้นนอกจากการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเจ้าของผลงานโดยตรงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นหาไอเดียสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดธุรกิจแล้ว  ยังมีการนำผลงานโดดเด่นทั้งหมดกว่า 50 ผลงาน มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยอย่างแท้จริงรวมถึงได้จัดห้องเจรจาจับคู่ธุรกิจ(Business Matching)สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือภาคอุตสาหกรรมที่สนใจในแต่ละผลงานเจรจาต่อรายด้วย พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษที่จะทำผลงานวิจัยไปทดสอบตลาดได้ฟรี อีกทั้ง มีบริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bankสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินเริ่มต้นปรับปรุงกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเติบโตต่อไป สำหรับผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่https://bit.ly/2VvuXBU หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทานนท์ อมตเวทย์ และคุณณภัค พันธุ์ช่างทอง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074 289 321 Email Sitanon.a@psu.ac.th หรือสอบถามฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME D Bank โทร.062 783 5599

EE5EFA5B-C0EC-4724-9B78-F46EA1282880

นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ สว่างตระกูล ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการและฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารอาคารออมสิน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายของBAM ณ สำนักงานใหญ่ BAM เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา

83773B9A-055A-4796-A374-5719FFF30F55

ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB ผู้นำดิจิทัลแบงก์กิ้งแห่งแรกของเมืองไทย รับมอบ 3 รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากThe Asian Banker Thailand Country Awards 2019 ได้แก่ รางวัลต้นแบบธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี  (Business Model of the Year) รางวัลผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี (Insurance Product of the Year (Life) ) จากผลิตภัณฑ์ประกัน ME SURE  และรางวัลการริเริ่มบริการโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันบนโมบายแบงก์กิ้งยอดเยี่ยม (Best Mobile Initiative, Application or Programme) จากการให้บริการเปิดบัญชีด้วยระบบ e-KYC ผ่านแอปพลิเคชัน ME by TMBโดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขา ซึ่งรางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงความเป็นผู้นำดิจิทัลแบงก์กิ้งที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง งานดังกล่าวจัดโดยวารสาร The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้

66A472A8-D36D-433A-9F13-CE9E4292F777
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร หารือร่วมกับนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยสมาคมต่าง ๆ ในตลาดทุนรวม 7 องค์กร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับฟังข้อเสนอของ FETCO เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

A204FC2E-CCCF-4C10-9658-3484582CB9EE

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และ นายซันนี่ เชาว์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและเอเชียใต้-องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมเปิดงานโครงการ Thai Designer to Global 2019 ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ ในกลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่นและเครื่องนุ่มห่ม อาทิ ชุดกีฬา ชุดราตรี เครื่องประดับ เป็นต้น เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงาน “HKTDC Hong Kong Fashion Week Spring/Summer 2019” ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

46245EAE-71DA-4246-86D2-1A8E4B7B40D9

นายป้อมเพชร รสานนท์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวทีมสินเชื่อรถยนต์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ธนาคารธนชาตครองความเป็นที่1 ในธุรกิจมาได้อย่างยาวนาน พร้อมประกาศแนวคิด Drive Your Progress มุ่งมั่นขับเคลื่อน ความก้าวหน้า ให้ลูกค้าตลอดเส้นทางชีวิต และเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นำตลาด เผยกลยุทธ์รุกดิจิทัลแพลตฟอร์ม ควบคู่กับการขยายฐานพันธมิตรออนไลน์ งานแถลงข่าวมีขึ้น ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

56081573-07F1-49BA-B3AF-AC86F04055A1

SME D Bank ร่วม ม.กรุงเทพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างดาวเด่นพัฒนากลุ่มชากาแฟและผ้าพื้นบ้าน ในโครงการ SME D Scaleup Local Economy มอบความรู้คู่เงินทุน เผยผู้ประกอบการชุมชนทั่วไทยแห่สมัคร 56 กิจการ เฟ้นคัดเหลือหัวกะทิ 10 ราย รับรางวัลมูลค่ากว่า 8 แสนบาท
นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดโครงการ SME D Scaleup Local Economy ยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มชากาแฟและผ้าพื้นเมือง ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ชูอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการสมัครเข้ามาจากทุกภาคทั่วประเทศ 56 กิจการและผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 25 กิจการ โดยเน้นการอบรมที่เข้มข้นทั้งการสัมมนาและเวิร์คช็อปเฉพาะกลุ่มและมีทีมนักศึกษาเข้าสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้ประกอบการทุกรายด้วย โดยมีพิธีเปิดพร้อมการอบรมสัมมนาระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมาในการอบรมประกอบด้วยหลักสูตรกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์พร้อมตัวอย่างแนวคิดสูตรสำเร็จของธุรกิจกาแฟไทยที่โด่งดังไปไกลทั่วโลกจากบริษัท ดอยช้างคอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด และสูตรสำเร็จของธุรกิจผ้าไทยที่โด่งดังไปไกลทั่วโลกเช่นกันจากมุมมองของนักออกแบบที่นำผ้าไทยสู่สากลแบรนด์ Olanor นอกจากนี้ยังสอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าจากมือถือเพื่อการโฆษณาจากนิตยสารชั้นแนวหน้าเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง รวมถึงเทคนิคการค้นหาความสำคัญและการสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับสินค้าที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)และหลักการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มโอกาสของธุรกิจยุคใหม่ต่อไปทั้งนี้ ภายหลังการอบรมผู้ประกอบการได้มีการนำเสนอผลงาน(Pitching) เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท โดยผลงานผู้ชนะการแข่งขัน 10 รางวัล ดังนี้
กลุ่มชากาแฟ ประกวดธุรกิจดีเด่น
1.รางวัลชนะเลิศ คือ Cloudy Cold Brew กาแฟสกัดเย็น ออร์แกนิก คุณเอกชัย ใจอุตม์ ทูลค่า 10,000 บาท
(นักศึกษาร่วมพัฒนาโครงการได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท)
2.รางวัลที่สอง คือ บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด ธุรกิจกาแฟสดครบวงจร คุณปวีณา นิยมรัตน์ มูลค่า 7,000 บาท
(นักศึกษาร่วมพัฒนาโครงการได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท)
3.รางวัลที่สาม คือ You’re My Everything กาแฟ ชาไข่มุกออร์แกนิก คุณชลัคร์กมล ภวภัชชกุล มูลค่า 5,000 บาท
(นักศึกษาร่วมพัฒนาโครงการได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท)
กลุ่มผ้าพื้นเมือง ประกวดธุรกิจดีเด่น
1.รางวัลชนะเลิศ คือ อิมปานิ ผ้าขาวม้าแปรรูป คุณศราวุฒิ รักษาพล มูลค่า 10,000 บาท
(นักศึกษาร่วมพัฒนาโครงการได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท)
2.รางวัลที่สอง คือ บริษัท ธนสิน บิสิเนสแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผ้าไหมแปรรูป คุณธัญลักษณ์ สิริจินดา มูลค่า 7,000 บาท (นักศึกษาร่วมพัฒนาโครงการได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท)
3.รางวัลที่สาม คือ CHAISANGPHET รองเท้าผ้าไหมเพ้นท์ทอง คุณชัยแสงเพชร อริยะสัจจะธรรม
มูลค่า 5,000 บาท
(นักศึกษาร่วมพัฒนาโครงการได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท) และรางวัลธุรกิจดาวรุ่ง 4 รางวัลๆละ 5,000 บาท
(นักศึกษาร่วมพัฒนาโครงการได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000บาท) ดังนี้
1. Kimsia ชาเฉาก๊วยเพื่อสุขภาพ คุณรัฐวิทย์ อภิณัฐธีรศิริ
2. Blue Dolphin Coffee เครื่องชงกาแฟสด คุณเต็มสิริ อนงค์
3. Porsopa ผ้าฝ้ายและผ้าไหมแปรรูป คุณอิทธิพล ศรีอิทธิยาจิต
4. A&R ผ้าทอพื้นเมือง ชุดชนเผ่า คุณพวงรัตน์ แสงเพชร์
สำหรับผู้ได้รับรางวัล จะได้รับโอกาสนำเงินไปต่อยอดพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อก่อเกิดผลงานสร้างสรรค์สู่ตลาดต่อไปรวมถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะนำผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการรวมถึงผู้เข้ารับการอบรมทุกรายจะได้รับคำปรึกษาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

464E8DB8-5F5C-4021-A109-09D7A95A233E

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนระดับอาชีวศึกษาที่อยู่ในอุปการะของมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) จำนวน 5 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ EXIM BANK เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นผู้ประพฤติดี มีความตั้งใจหรืออยู่ระหว่างศึกษา และต้องการการสนับสนุนด้านการเงินได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมี ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการฟอร์เด็กเป็นผู้รับมอบ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

B6A82FE3-A0E1-4BB6-82C6-43F948B2350C

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (กลาง) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมผู้ประกอบการไทยภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 5 (Young Entrepreneur Network Development Plus Program: YEN-D Season V) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โดย EXIM BANK ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศมาเลเซียและบริการทางการเงินของธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจค้าขายหรือลงทุนกับมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

1 2 3 72