ประมวลภาพกิจกรรม

1 2 3 66

47D86E09-4D8D-4B95-8B7E-0566E04EE9C7

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (แถวที่ 2 ลำดับที่ 5 จากซ้าย) นำทีม Thanachart CSR Club จัดกิจกรรม ส้มเติมสุขสร้างสรรค์สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมส่งมอบความรักและเติมเต็มความสุขผ่านการบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ สเปรย์ฉีดกำจัดยุง น้ำยาเช็ดกระจก ฟองน้ำล้างจาน ผงซักฟอก ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ สำลี และพลาสเตอร์ปิดแผล (ไมโครพอร์) มามอบให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมี นางสาววาสนา เรืองโชติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 (แถวที่ 2 ลำดับที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ ภายในงานมีจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความดูแลหญิงสูงอายุที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ จำนวนกว่า 130 คน  เมื่อเร็วๆ นี้

 

57859F98-D3E8-4F16-9250-166318450E2B

นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ (ขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทยและนายรณน แก้วสุทธิ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และสนับสนุนโครงการพิเศษสมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ และได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

 

9EDB3C66-6A85-4214-946E-0F05BE6C6465

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

66FE0C6B-AF3A-49E4-9D29-AFC0A35AA71C

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

5AF3B3FC-F335-4747-A833-8427DB31E025

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง EXIM BANK ให้การสนับสนุนด้านการเงิน โดยมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีจะมีส่วนช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการส่งพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทยซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีแผนจะแล้วเสร็จและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้

 

 

C2D10E5D-1393-463B-B636-3EA161A25641

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มะรอนิง  สาแลมิง ประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา ไอแบงก์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” ที่ผ่านมา

7BC432C0-E20F-41EA-9F0B-D480FACEF38A

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียตินาคินภัทร นำโดยนายบรรยง พงษ์พานิชประธานกรรมการบริหาร ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและนักวิเคราะห์จากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ แบล็กร็อค อินเวสท์เมนท์เอเชีย และ เจ.พี. มอร์แกน แอสเซ็ท แมเนจเมนท์มาร่วมให้มุมมองในการสัมมนาหัวข้อ The Year Ahead 2019  “Opportunity Harnessed” ซึ่งจัดเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า Private Wealth ของ บล.ภัทร เมื่อเร็วๆ นี้

062222DE-3C61-4FA2-87D2-84F85E9D59FA

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา กรรมการบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี โดยเป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ Business Ecosystem เพื่อปลูกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานโครงการบ้านอยู่ดีในพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง พร้อมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น ณ ที่ทำการสภา SFI อาคาร 1 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

F006D49A-6113-4F4F-B072-098724ADDFA7

นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนใน “โครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยงบประมาณจำนวน 2,094,307 บาท ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมี พันตำรวจเอก สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นผู้แทนรับมอบ และนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวของเด็กนักเรียน จำนวน 10 หลัง ภายใต้ “โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้” งบประมาณรวม 530,000 บาท พร้อมจัดตั้ง “โครงการธนาคารโรงเรียน” ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ซึ่งได้นำร่องที่ศูนย์การเรียนฯ แห่งนี้เป็นที่แรก รวมถึงได้มอบทุนให้แก่นักเรียนสำหรับการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนอีกด้วย พร้อมกันนี้ ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จากการรวมน้ำใจเพื่อนพนักงานธนาคารฯ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และยังได้มอบเครื่องอัดบล็อคประสานแบบโยกมือ และเครื่องผสมปูน ซึ่งธนาคารฯสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ออกแบบและผลิต ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

1B89271A-47F3-458E-A01D-2F80D4169B86

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ให้การต้อนรับนายเอกราช นิโรจน์ (Director-Sourcing and Supply Management -SCG Packaging และคณะ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ซึ่งเป็นสมาชิกตามโครงการพันธมิตรศุลกากร พร้อมกันนี้ ได้มอบกล่องกระดาษ (Paper-X) ให้แก่กรมศุลกากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมศุลกากร ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

C596C5CF-9D6F-40E0-B9F5-B5EFE7B917C2

คุณกรประณม วงษ์มงคล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ
คุณวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารความเสี่ยง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

92B688EA-9121-4812-A18E-314E515B8D58

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย 4.0 รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ทุกกระทรวงจัดส่งข้อมูลการดำเนินนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล จัดทำเป็นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ให้กระทรวงมหาดไทยนำไปใช้ในการเผยแพร่สู่ประชาชน ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

4AC14007-A912-4D73-98F7-763D07BAAF12

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าพบนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสอวยพรปีใหม่ 2562 และแนะนำตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการค้ำประกันในโครงการต่างๆ จาก บสย. ณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

01995F4E-84EF-43A3-9E32-B05F727D5FAA

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 พร้อมให้การต้อนรับนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2019 และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ธอส. โดยภายในงานได้นำสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.50 ต่อปี เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 1.90 ต่อปี และทรัพย์ NPA ทำเลเด่นราคาดี จำนวนกว่า 173 รายการ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

6A5AFDAD-D73E-41E8-B010-FD25AA05CA30

ายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้นำนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน กับธนาคาออมสิน ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยมิติใหม่ สู่ยุค 5.0”: Empowering Possibilities of Wealth Transformation with the Next Digithai Intelligent Banking 5.0ด้วยบริการทางการเงินสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ภายใต้โปรโมชั่นสุดพิเศษ ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ บริการทางการเงินทุกรูปแบบ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจ คือ สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 ในแคมปญ “ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน มีรางวัลรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น E 350 รถยนต์และรถจักรยายนต์รวม มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท อายุสลาก 5 ปี เปิดรับฝากหน่วยละ 100 บาท (1 หน่วย ต่อ 1 หมายเลข) เมื่อถือสลากตลอด 5 ปี จะได้ลุ้นถูกรางวัลจากการออกรางวัลสลากออมสินทุกวันที่ 1 ของเดือน จำนวน 60 ครั้ง มีรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 5 ล้านบาท หมุน 3 ครั้ง ส่วนผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 5 ปี จะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 4 บาท ดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากที่ผู้ฝากบุคคลธรรมดาได้รับไม่เสียภาษี

พร้อมกันนี้ ขอแนะนำ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4ฝากครบ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 ฝากครบ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท โดยบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท “เงินฝาก Youth Savings เงินฝากเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 7-23 ปี ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปี ด้วยเงื่อนไขเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่จำกัดการฝากถอน ด้านบริการ MyMo สมัครใช้บริการ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบ All Free เช่น บริการ MyMo My Card ถอนเงินสดที่ตู้ATM, โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขตและต่างธนาคาร, ชำระค่าสินค้าและบริการ, เตือนความเคลื่อนไหวทุกบัญชี หรือซื้อสลากดิจิทัลได้เองบนมือถือ นอกจากนี้ ยังมีเงินฝากสำหรับผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป “เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย” ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ยกเว้นภาษี รับฝากสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ นำเสนอ สินเชื่อเคหะสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยหรือไถ่ถอนจำนองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย โดยลูกค้าทั่วไป เมื่อเลือกทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เดือนที่ 4-12 อัตราดอกเบี้ย MRR-6% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 7.00% ต่อปี) ปีที่ 2-3 MRR-2.875% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.5% ต่อปี หากไถ่ถอนจำนอง อัตราดอกเบี้ย 3% 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-1.5 ต่อปี พร้อมทั้งฟรีค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา และค่าประเมินหลักทรัพย์โดยโปรโมชั่นนี้มีเงื่อนไขเพียงสมัครใช้บริการทางการเงินอย่างน้อย 2-3 ประเภท และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

นอกจากนี้ ยังมี สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุหรือ Reverse Mortgage นำที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของมาค้ำประกันสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1% ต่อปี จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25 ปี ส่วน สินเชื่อ GSB SMEs Start Up สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวสู่ธุรกิจรายย่อย เพียงมีไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ น่าสนใจ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซนต์เดียว วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1% ปีที่ 2-3 MOR/MLR ต่อปี ถึง MOR/MLR +0.50% ต่อปี หลังจากนั้น MOR/MLR + 1% ถึง +2% ต่อปี

“นอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่ธนาคารออมสินนำมาเสนอเหล่านี้แล้ว เมื่อใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม จะได้รับของที่ระลึกฟรี พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจและความบันเทิงหลากหลายไว้ให้ลูกค้าและผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกสนานและเพลิดเพลินตลอดทั้งงานรอผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

E9BBD377-A3CD-4043-AEB1-0F74F0A46805

คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  และผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

AE111E2B-29D1-422F-B757-4BD581BDF69D

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ได้เข้าเยี่ยมชมเขตนิคมอุตสาหกรรม Savan Park โดยมี Mr.Tee Chee Seng(คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ. แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้

 

C97640C1-CDB4-45F3-A517-73199D9B8072

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา “กรอบหลักการและแนวทางของระบบการประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ แก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” และมอบนโยบาย “ความคาดหวังของกระทรวงการคลัง ต่อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ” โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำโดย นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ นางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน ร่วมการสัมมนา โดยหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย เหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาระบบการประเมินผลใหม่ และภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ การเสวนา เรื่อง“หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 8 หัวข้อ และแนวความคิดการเป็นรัฐวิสาหกิจ 4.0 (SOE 4.0)” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านภาพรวมการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยดิจิทัลและด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านการควบคุมภายใน ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ และด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการตรวจสอบภายใน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ACD86E62-0926-4A6C-BAA9-8CAAB229AAD1

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5)
บริเวณดาดฟ้าอาคารเอ็กซิม และสวนของธนาคาร เพื่อดำเนินมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพอากาศกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพญาไทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย ดร. น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (ที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ได้นำนายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เยี่ยมชมจุดติดตั้งระบบ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

301EC6D3-E5F4-45DB-B26E-330E443BC844

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร และ                       นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแสดงหุ่นกระบอก “ตะเลงพ่าย” รอบปฐมฤกษ์ ผลงานชิ้นเอกจากการสร้างสรรค์กว่า 30 ปีของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2543 และคณะ ณ พิพิธภัณฑ์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต เขตสายไหม โดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นวาระพิเศษสำหรับลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เพื่อช่วยระดมทุนให้มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต สามารถดำเนินการจัดสร้างหุ่นกระบอก โรงละคร ตลอดจนพิพิธภัณฑ์สำหรับสืบทอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ปรากฏในงานหุ่นกระบอกแก่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดสร้างหุ่นกระบอก “ตะเลงพ่าย” เกิดขึ้นด้วยปณิธานของมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ในการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเชิดชูการเสียสละของบรรพชนผ่านศิลปกรรมไทย โดยริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 และมีการจัดสร้างหุ่นกว่า 200 ตัว ประพันธ์บท บรรจุเพลง ตลอดจนคิดค้นฉาก และเทคนิคแสงสีใหม่ทั้งหมดภายใต้การควบคุมของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต และศิลปาจารย์หลากหลายท่าน อาทิ ครูชูศรี สกุลแก้ว(ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหุ่นกระบอก)  ครูบุญยงค์ เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย) ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย)  ครูบุญยัง เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงลิเก) ครูวงษ์ รวมสุข(ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาหุ่นกระบอก) และอาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ปรมาจารย์ด้านประณีตศิลป์ไทย โดยมีจำนวนผู้เชิดและนักร้อง นักดนตรีรวมเป็นจำนวนกว่า 250 คน จนถือได้ว่าหุ่นตะเลงพ่ายคือแหล่งชุมนุมศิลปกรรมชั้นสูง ไม่ว่า ทัศนศิลป์ คีตดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วรรณศิลป์หรือประณีตศิลป์  

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเชื่อมั่นในบริการสากล บนจิตวิญญาณแก่นสารไทยจึงมุ่งสนับสนุนผลงานศิลปะอันเป็นเอกนี้ให้สามารถออกแสดงได้เต็มรูปแบบเพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้ในทางศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

1 2 3 66