ประมวลภาพกิจกรรม

1 2 3 74

73D2D584-2FB2-4E2E-850A-2C31FE329B3B

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ปีนี้ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอย่างเต็มรูปแบบล่าสุดนี้ได้จัดการแข่งขันเกมอีสปอร์ตในระดับเอเชียรายการGSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT การแข่งขันเกมPES2020 ที่มีเงินรางวัลรวมสูงถึงล้านบาทและเป็นครั้งแรกที่เปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ตและผู้คนที่สนใจจากทั่วเอเชียไม่จำกัดเพศและอายุโดยสมัครลงทะเบียนแข่งขันได้ทางWWW.GSBGEN.COM ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่กันยายน2562 ทั้งนี้นอกจากการแข่งขันที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจากการเปิดรับสมัครทั่วเอเชียแล้วรายการนี้ยังการันตีผู้เข้าแข่งขันที่สามารถทะลุเข้าสู่รอบลึกๆด้วยเงินรางวัลสะสมที่มอบให้ในแต่ละรอบการแข่งอีกด้วยซึ่งการแข่งขันจะเริ่มในช่วงวันที่14 กันยายน2562 ถึงตุลาคม2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว1 VS 1 สัปดาห์ละไม่เกิน256 คนยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายรับสมัครไม่เกิน512 คนการแข่งขันประเภททีม2 VS 2  สัปดาห์ละไม่เกิน128 ทีมยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายรับสมัครไม่เกิน256ทีมโดยผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเข้าแข่งขันสัปดาห์ที่1จะไม่มีสิทธิลงสมัครแข่งขันในสัปดาห์ที่ได้ผู้เข้าแข่งที่ไม่เข้ารอบในสัปดาห์ที่และสัปดาห์ที่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในสัปดาห์ที่3อีกครั้งได้และมีค่าสมัครเข้าแข่งขัน100 บาทต่อสัปดาห์การแข่งขัน สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกสัปดาห์ที่1- 3 วันที่14-15 .., 21-22 .และ28-29 .จะจัดการแข่งขันPRINCESS BEJARATANA ARENA ESPORTS @ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และรอบชิงชนะเลิศในวันที่5-6 ตุลาคม2562 จัดการแข่งขันห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ(The Mall Bangkapi)

 

601041EC-38FB-4996-B86F-34208ECA6598

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเติมความรู้คู่เงินทุนจากธนาคาร 10 ราย สามารถคว้ารางวัลผู้ประกอบการTHAILAND TOP SME AWARDS 2019 จัดโดย นิตยสาร Business+ เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ  

 

0DA8EBEC-161B-4191-80A5-59DA1DE0F4F5

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (กลาง) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปรับปรุงอาคารเรียน สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น โดย EXIM BANK มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งทุนการศึกษา 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 271,090 บาท ภายใต้ “กิจกรรม CSR เพื่อสังคมล้านนา” ของ EXIM BANK ให้แก่นายอุทัย ไชยวุฒิ (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดง จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ที่ 6 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาแต้มสีทำความดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้

498E8FEB-5D30-4B78-9293-79537C369EBF
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน บรรยายภายในงานเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (GSB Research) ภายใต้หัวข้อ "Mega Trends เทรนด์เปลี่ยน โลกปรับ" เพื่อให้ความรู้และเห็นถึงกระแสการเกลี่ยนแปลงทั่วโลกที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การลงทุน และสังคม โดยทุกภาคส่วนจะต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้โลกกำลังมีเทรนด์ใหม่ที่เข้ามาทำให้เศรษฐกิจโลกและการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีอยู่ 11 Mega Trends ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ ความเป็นเมือง ขั้วอำนาจเศรษฐกิจโลก สภาพอากาศ ความเป็นปัจเจกบุคคล การเติบโตอย่างยั่งยืน และความไม่เท่าเทียม
นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ "Change อนาคตใหม่ กับ Data Driven" โดยนายปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท จีเอเบิล จำกัด ได้อธิบายความสำคัญของการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Culture) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมกรณีศึกษาทั้งในองค์กรระดับโลก (Global Scale) และระดับท้องถิ่น (Local Scale) และแนะแนวทางในการนำกรณีศึกษาเหล่านี้มาปรับใช้กับองค์กรด้วย ส่วนหัวข้อ "หนี้ครัวเรือนกับอนาคตแบงก์ไทย มุมมองใหม่ผ่าน Big Data" โดยนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและอุปสรรคของหนี้ครัวเรือนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งปัจจุบันภาวะหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มรายได้และอาชีพ จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและความรู้ทางการเงินที่ดี รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคและการกู้หนี้ยืมสิน เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคง โดยมีผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน พร้อมสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

93C8019D-71B6-46E5-852A-5D0208A0456E

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหรือGSB Research เกิดขึ้นจากนโยบายของธนาคารฯที่ต้องการให้มีสถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคจุลภาคเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานรวมถึงมีนักวิจัยและเครื่องมือที่รองรับต่อการวิเคราะห์วิจัยอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทันสมัยทันเหตุการณ์ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานภายในธนาคารและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของธนาคารออมสิน

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินเป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytic) และการวิจัยต่างๆด้วยเครื่องมือทางสถิติขั้นสูงและModel ต่างๆโดยนักวิจัยจำนวน28 คนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ/คลังสมอง(Think Tank) ที่ให้บริการข้อมูลใน3 ด้านหลักได้แก่1.ด้านเศรษฐกิจมหภาค, 2.ด้านเศรษฐกิจฐานราก,3.ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยเศรษฐกิจมหภาคถือเป็นภาพหลัก  ที่สำคัญที่แสดงถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศดังนั้นศูนย์วิจัยธนาคารออมสินจึงได้ติดตาม  การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจการเงินในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการประมาณการการขยายตัว ทางเศรษฐกิจรายไตรมาสเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรรวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆต่อสาธารณชน

สำหรับด้านเศรษฐกิจฐานราก(Grassroots Economy)  เป็นส่วนเศรษฐกิจที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยและเป็นภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศศูนย์วิจัยธนาคารออมสินจึงมุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ    ของประเทศผ่านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก(Grassroots Economic Sentiment Index) รวมถึงการติดตามแนวนโยบายและภาวะ    ของเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนมีการวิจัยเชิงลึกและบทวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก

ขณะที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นศูนย์วิจัยธนาคารออมสินมุ่งมั่นวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมในแต่ละSector โดยเฉพาะSector ที่มีความสำคัญของประเทศอาทิการผลิตการบริการการค้าอสังหาริมทรัพย์การขนส่งและคลังสินค้ารวมถึงบริการทางการเงินที่เป็นFinancial Innovation ต่างๆพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อจัดกลุ่ม/ค้นหาธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เป็นSunrise-Sunset ดาวเด่นดาวร่วงในแต่ละภูมิภาคของประเทศอีกทั้งยังยังติดตามสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการStartup ซึ่งภาครัฐถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้ของประเทศผ่านการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการStartup (SSI) รายไตรมาสเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ/อุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการหน่วยงานและสาธารณชนอีกทั้งยังได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อให้ทันกับโลกในยุคDigital ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินแห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเศรษฐกิจฐานรากนั้นถือเป็นงานบุกเบิกชิ้นสำคัญที่ธนาคารออมสินได้ริเริ่มมาตั้งแต่แรกอย่างเป็นรูปธรรมมีดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานราก(GSI) ซึ่งใช้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงจัดทำPoll  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนฐานรากทั้งเรื่องวิถีชีวิตการประกอบอาชีพการหารายได้การออมการใช้จ่ายการก่อหนี้เป็นต้นตลอดจนมีรายงานวิจัยเชิงลึกทางด้านฐานรากนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีนักวิจัยที่มีคุณภาพมีระบบการวิเคราะห์วิจัยตามแบบมาตรฐานงานวิจัยสากลมีเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลคำนวณค่าสถิติและการประมาณการที่เที่ยงตรงแม่นยำซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นร้อน(Hot Issue) ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการจัดทำรายงานที่นำเสนอแบบInfographic ที่สวยงามง่ายต่อการทำความเข้าใจโดยปัจจุบันมีรายงานวิจัยที่เกิดจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสินกว่า100 เรื่องต่อปีและมีความพร้อมในการนำเสนอผลการวิจัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จที่ว่าสร้างสรรรค์งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืนผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวในที่สุด

4ADA6F12-BDCA-4FC5-9B8A-471105C59EC1

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรวม 20 โรงเรียน จำนวน 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต / นักศึกษาจำนวน 20 ทุนๆละ 10,000 บาท  ในโอกาสที่บริษัทฯครอบรอบ 20 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ทั่วประเทศ จำนวน 1,020 ทุน รวมจำนวน 3,200,000บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน 20 แห่ง รวมมูลค่า 200,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12    ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคารBAM สำนักงานใหญ่

70E472B7-7F75-42DA-8C98-EEABC23EA694

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี จากแคมเปญ “ออมสินดับเบิ้ลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ครั้งที่ 8 ให้กับผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 รวม 18 รางวัล ซึ่งมีผู้โชคดีได้รับรางวัลรถยนต์ Toyota Hilux Revo 2 รางวัล, รถจักรยานยนต์ Honda Wave 6 รางวัล และรถจักรยาน Giant Talon 10 รางวัล เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมให้กับประชาชนตามพันธกิจของธนาคาร ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออม และเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมเป็นสักขีพยาน การมอบรางวัล ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

 

0E371D62-61BC-495C-9201-39FBB891CE1C

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางจินตนา ศิริสันธนะ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ร่วมเปิดงานสัมมนา “เปิดประตูสู่ตลาดแอฟริกา ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสและขยายตลาดอย่างมั่นใจ” จัดโดย  EXIM BANK ร่วมกับ TNSC เพื่อนำเสนอโอกาสการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในตลาดใหม่ (New Frontiers) โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดย EXIM BANK พร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนไทย ให้บริการทางการเงิน รวมทั้งประกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท เมื่อเร็วๆ นี้

85C24925-5F37-431A-8870-DCC938DDBF8B

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการประกวด GSB Brand Ambassador 2019 และ GSB Smart MC ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาบุคลากรวัยหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่มาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและยังเป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับธนาคาร ซึ่งปีนี้ถือเป็นรุ่นที่ 3 จัดประกวดภายใต้แนวคิด "ศิลป์สร้างสีสัน เสน่ห์อัศจรรย์แห่งออมสิน" สำหรับผู้ชนะการประกวด GSB Brand Ambassador และ GSB Smart MC จะทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับธนาคารเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562

A5D02A2D-4B88-47BD-B327-C8A4AF768B5B

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้จัดโครงการ “GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต” (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด มีเวทีในการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิด สร้างสรรค์ไอเดีย จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยการจัดการแข่งขันในรูปแบบรายการเรียลลิตี้สตรีทฟู้ดรายการแรกของประเทศไทย ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง True4U 24 ซี่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเพื่อยกระดับ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดใน 4 มิติ หรือ UPGRADE STREET FOOD 4D ประกอบด้วย D-FOOD การพัฒนาอาหารให้ดี ทั้งรสชาติ วัตถุดิบ มาตรฐานความสะอาด, D-INNOVATION การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ สร้างนวัตกรรมใหม่ อัปเกรดให้สตรีทฟู้ดไปไกลกว่าที่คิด, D-DESIGN การรู้จักนำการออกแบบมาช่วยสร้างมูลค่า และ D-MARKETING การรู้จักตลาด วางแผน จัดการ และอัปเกรด จนเติบโตกลายเป็น SMEs หรือ Start Up ได้ในที่สุด ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาทนั้น
โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง หรือ สตรีทฟู้ด ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง 425 ทีม และผ่านการคัดเลือกจากรอบต่างๆของคณะกรรมการ 5 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ทั้งจากธนาคารออมสิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันอาหาร (NFI) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จนถึงรอบออดิชั่น ได้คัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคเหลือ 40 ทีม จาก 80 ทีมทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่รอบอัปเกรดแคมป์ ซึ่งในรอบนี้จะได้รับการอบรมการพัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ จากกูรูและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ จากนั้นคัดเหลือ 8 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบดีมิชชั่น ซึ่งมี 4 ภารกิจที่ผู้เข้ารอบจะต้องแข่งขันกัน โดยมีโค้ชระดับประเทศมาช่วยฝึกฝนและพัฒนาจากไอเดียกล้าเริ่มของสตรีทฟู้ดจนผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายบนเวทีเปลี่ยนชีวิต และคัดเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้าย ผลปรากฎว่า “ทีมซดเตี๋ยวเป็ดตุ๋น” ได้รับรางวัลชนะเลิศ GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต ประจำปี 2562 ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท ด้วยผลการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการจาก 5 องค์กรชั้นนำ
“ทีมซดเตี๋ยวเป็ดตุ๋น” ประกอบด้วย 3 แม่ลูก ครอบครัวสมเสงี่ยม จากก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นริมทาง มีไอเดียกล้าเริ่มที่ต้องการพัฒนาซดเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรุ่นพ่อที่สืบทอดมานานกว่า 40 ปี โดยนำผงจิ้งหรีดที่มีโปรตีนสูงมาเป็นส่วนผสมของเส้นก๋วยเตี๋ยว จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ "เส้นก๋วยเตี๋ยวจิ้งหรีดสายรุ้งไฮโปรตีน" ที่มีโปรตีนสูง มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยพัฒนาควบคู่กับการวางระบบแฟรนไชส์ซดเตี๋ยวเป็ดตุ๋น พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อัปเกรดจากจิ้งหรีด เช่น ขนม Jumper ขนมข้าวเกรียบจิ้งหรีดออร์แกนิก ที่มียอดการสั่งซื้อทั้งไทยและต่างประเทศแล้ว
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท ได้แก่ ทีม “บ้านสวนมันตึงดี” สตรีทฟู้ดประเภทเครื่องดื่มที่พัฒนาผงมันม่วงเป็นนวัตกรรมใหม่สูตรเฉพาะที่เป็นวัตถุดิบหลักและเบเกอรี่ยุคใหม่ ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ ทีม “กะเพราซาวห้า” เมนูผัดกะเพราธรรมดาที่ไม่ธรรมดา แต่รสชาติอร่อย ขายในราคาไม่แพง เพียง 25 บาทเท่านั้น แต่สามารถกลายเป็นแฟรนไชส์กะเพราซาวห้า กับนวัตกรรมน้ำมันกะเพราสูตรพิเศษ ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ให้วงการสตรีทฟู้ด ด้วยการอัปเกรดรถเข็นโซล่าเซลล์รักษ์โลกต้นแบบคันแรกของไทย รวมถึงผลการเติบโตในด้านธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ส่วนอีก 2 ทีม รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ทีมละ 50,000 บาท ได้แก่ ทีม “ผัดไทภูเขาไฟ” และ “สตรีทลาบ”
ดร.ชาติชาย กล่าวอีกว่า ธนาคารออมสินมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนายกระดับอาชีพต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารริมทาง หรือ สตรีทฟู้ด ที่ได้นำเอานวัตกรรม เทคโนโลยี และสาธารณสุข เข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานความอร่อย ความสะอาด ถูกสุขอนามัย ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดมาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2562 มีผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดได้รับสินเชื่อจากธนาคารออมสินแล้ว 38,320 ราย เป็นเงิน 4,755.40 ล้านบาท จากเป้าหมายในปี 2562 จำนวน 50,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 5,000 ล้านบาท
สำหรับโครงการ “GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต” (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) ถือเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับสตรีทฟู้ดเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เรียนรู้ และสามารถนำแนวคิดต่อยอดการค้าขายให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพช่วยพัฒนาสตรีทฟู้ด ทั้งนี้เมื่อผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดได้รับความรู้จากการพัฒนารอบด้านทั้ง 4 มิติ ประกอบกับมีพันธมิตรองค์กรชั้นนำระดับประเทศเฉพาะด้านในการช่วยอัปเกรด มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และช่วยเหลือกันเป็นเครือข่าย โอกาสในการก้าวข้ามจากสตรีทฟู้ดเติบโตสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยาก รวมถึงยังได้โอกาสเปิดประตูการค้าไปสู่ต่างประเทศ จากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ที่สนับสนุนให้ทีมผู้ผ่านเข้ารอบได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก ทั้งงานปักกิ่ง EXPO 2019 หรือ The International Horticultural Exhibition ที่เมืองหยางชิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และงาน Thai Market Square ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เมื่อเร็วๆนี้

B726FDA8-91F1-4818-A9EF-FC33DF646221

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย(ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด  (มหาชน)จับมือ.. ดิศปนัดดา ดิศกุล(ที่สองจากซ้าย)นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมหรือSE Thailand ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมและหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise) ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาในวงกว้างยิ่งขึ้นนอกจากนี้สมาคมยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมให้กับสาธารณชนทั่วไป

E0FFEB36-5B55-4E98-823F-BBDCCBC475B2

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ shopee จัดกิจกรรม “SME-D Coach by Shopee พี่เลี้ยงธุรกิจ พลิกแนวคิด 4.0” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้าขึ้นขายบน Platform Online ชื่อดังอย่าง Shopee  โดยได้รับอบรมครบวงจรตั้งแต่สอนถ่ายภาพสินค้า การเขียนคอนเทนท์ให้โดนใจ ขั้นตอนการโพสต์สินค้าขึ้นขายในแอปพลิเคชั่น Shopee และวิธีการขึ้นแคมเปญผ่านแอปพลิเคชั่น และโพสต์ขายได้ทันที โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยสอนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แบบตัวต่อตัว ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ Co-working Space อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank (ติดรถไฟฟ้า BTS อารีย์)
เงื่อนไขเพียงคุณเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินค้า 3-5 ชิ้นขึ้นไป  สามารถลงทะเบียน ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดได้ในโปสเตอร์ หรือคลิก  https://qrgo.page.link/siJMr ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานอีกครั้ง กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 02 265 4097 , 02 265 4494  หรือ facebook : powersmethai และ Line@ : @powersmethai

7530DCE7-C61C-4E84-BC1D-54E2B3E20CC6

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดพิธีRandom รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์รุ่นที่1 ชุดวิมานเมฆภายหลังเปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะซื้อด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคม- 15 สิงหาคม2562 พบว่า   มีผู้เปิดบัญชีเงินฝากจำนวน19,460 บัญชีคิดเป็นยอดจองซื้อสลากจำนวน46,384 หน่วยหรือ  46,384 ล้านบาท 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่าภายหลังจากธนาคาร   เปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นที่1 ชุดวิมานเมฆหน่วยละ1 ล้านบาทจำนวน27,000 หน่วยรวมเป็นจำนวนเงิน27,000 ล้านบาทโดยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค”  เพื่อเตรียมจองซื้อสลากฯที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคม- 15 สิงหาคม2562 พบว่ามีผู้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคจำนวน19,460 บัญชีคิดเป็นยอดจองซื้อสลากจำนวน 46,384 หน่วยหรือ46,384 ล้านบาทมากกว่ากรอบวงเงินรวมถึง19,384 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าประชาชนจำนวนมากต่างมีความต้องการที่จะออมเงินกับสลากออมทรัพย์แบบพรีเมี่ยมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีจุดเด่นทั้งในด้านของผลตอบแทนเมื่อฝากครบ3 ปีจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ42,000 บาทหรือคิดเป็น1.4% ต่อปีและยังมีโอกาสถูกรางวัลสูงถึง0.1% เพราะกำหนดออกรางวัล       ทุกเดือนละ27 รางวัลมูลค่ารางวัลละ200,000 บาทหรือตลอด3 ปีคือ972 รางวัลโดยในวันนี้ธนาคารกำหนดให้มีการRandom รายชื่อลูกค้าทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากจำนวน22,000 หน่วย           ด้วยSoftware มาตรฐานสากลโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งได้ร่วมสังเกตการณ์   การRandom ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนหน่วยที่จองซื้อไปจนถึงผลการRandom     ทั้งนี้ธนาคารได้จัดสรรให้ผู้มีอุปการะคุณจำนวน5,000 หน่วยโดยสามารถตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธิ์       ซื้อสลากได้ที่Mobile Application : GHB All และธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ  สำหรับสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์รุ่นที่1 ชุดวิมานเมฆแต่ละใบจะมีเลข7 หลักแบ่งเป็น      3 หมวดหมายเลขหมวดละ9,000 หน่วยประกอบด้วย1.หมายเลข9181000 – 9189999, 2.หมายเลข 9191000 – 9199999 และ3.หมายเลข9361000 – 9369999 กำหนดให้มีการออกรางวัลทุกวันที่16   ของแต่ละเดือน

BB25E937-43B7-47D5-9EE7-E1A4EA65EF11

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(...) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการและผู้บริหารร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถึงปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนพร้อมกับหาแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันโดย... จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบการกำหนดแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ต่อไป ณ สำนักงาน... เมื่อวันที่16 สิงหาคม2562 ประกอบด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

1200AFD7-BE97-4533-97EF-B9DBBEDC4EB3

SME D Bank ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทสรุปความสำเร็จโครงการ “SME D Scaleup Rubber HACKATHON 2019 ติดปีก Startup ยางพาราสู่สากล” ดีเดย์แข่งขันการนำเสนอจาก 10 ทีมสุดท้าย ชิงรางวัล
เกือบ 2 แสนบาท 16 ส.ค. นี้
นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้ จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (มอ.) จัดโครงการ “SME D Scale up Rubber Hackathon ติดปีก Startup ยางพาราสู่สากล” เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนแนวคิดธุรกิจใหม่ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพารา โดยมีนักศึกษา จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ 22 ทีม และ ผ่านกระบวนการคัดเลือกรอบแรก 15 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มข้นทั้ง การสัมมนาและเวิร์คช้อปและสร้างสรรค์ความคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายในระยะเวลา 24 ชม. เพื่อพร้อมนำเสนอไอเดียให้คณะกรรมการคัด เลือกเพื่อรับเงินทุนตั้งต้น 1 หมื่นบาท เพื่อไปผลิตผลงานจริง แล้วกลับ มานำเสนออีกครั้งในรอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยมีพิธีเปิดพร้อมการอบรม สัมมนาระหว่างวันที่ 8 – 9 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา
16 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ 10 ทีมสุดท้าย ที่ได้นำเสนอผลงาน (Pitching) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ชิงเงินรวมรางวัลเกือบ 200,000 บาท มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศโล่และเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ทีม I Love Rubber ผลงาน รองเท้าโคนม (ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โล่และเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท ทีม หวังเหวิด ผลงาน แผ่นหนังเทียมจากยางพารา (ผลงานของมหาวิทยา ลัยสงขลานครินทร์)
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โล่และเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท ทีม RISE Insulation ผลงาน ฉนวนทำความเย็นที่ใช้ในโรงงานและบ้าน เรือน ฉนวนความร้อนต่ำ (ผลงานของบริษัท ไรส์ ชิลเลอร์ จำกัด)
4. Popular Vote 1 รางวัล โล่และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ทีม I Love Rubber ผลงาน รองเท้าโคนม (ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์)
5. รางวัลชมเชย 7 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
สำหรับโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยหลักสูตรพัฒนาความรู้และสร้าง โอกาสในการจัดตั้งธุรกิจนวัตกรรมยางพาราให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับแนวคิดธุรกิจสู่ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมต่อยอดธุรกิจในเชิง พาณิชย์ สร้างสรรค์ไอเดียและสร้างเครือข่ายกลุ่มยางพาราในกลุ่ม เยาวชนรุ่นใหม่ และได้รับการโค้ชชิ่ง (Coaching) คำปรึกษาแนะนำจากผู้ เชี่ยวชาญมากประสบการณ์โดยตรง สานฝันผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ยางพาราสู่ธุรกิจต่อไป

59461C0F-17C4-4DD4-B835-30FB9D198E39

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายลีปะก้าว เจียลื่อ (ที่ 2 จากซ้าย) รองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public : BCEL) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ EXIM BANK เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

538A41B6-8EC2-41A4-A8B8-087E3E1EACB2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และองค์กรในตลาดทุนอีก 12 แห่งเข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจกับความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายเกี่ยวกับบทบาทตลาดทุนไทย และความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรในตลาดทุน โดยมีตัวแทนจากบริษัทและองค์กรในตลาดทุนเข้าร่วมกว่า 600 คน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

223A8700-F6DD-41C3-8D2E-2BF59A011466

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนการผลิตละคร "ป่าปลูกรัก" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นผู้รับมอบ ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

16671BCC-0A78-4A28-877B-488DBA774C39

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สืบสานทอใจ หัตถศิลป์ไทย มรดกโลก” เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในเทศกาลวันแม่ ประจําปี 2562 ณ Quartier Gallery, M Floor at Emquartier

CABB5424-5E15-4908-B502-79D12E902FF0

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล  กล่าวเปิดตัวโครงการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ร่วม สมัย เทิดไท้จักรีวงศ์" พร้อมทั้งสองศิลปินแห่งชาติ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ลานเอเทรียม 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยโครงการประกวดวาดภาพ เป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสิน สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง (เริ่มปี 2559) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เป้าหมาย คือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีเวที สําหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และวิวัฒนาการความเป็นไทย รวมถึง การสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเทิดพระเกียรติพระ มหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์อีกด้วย

1 2 3 74