61160BCC-087E-4F6B-99DC-B7775D9BBAFC

 

บมจ.ช ทวี จับมือ บมจ. สแกน อินเตอร์ จัดตั้งกิจการค้าร่วม ในนาม “กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO” เข้าร่วมประมูลงานรถเมล์ NGV ขสมก. พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถฯ จํานวน 489 คัน ราคากลาง 4,020 ล้านบาท มั่นใจมีความพร้อมทุกด้านในการเดินหน้าโครงการให้ประสบความสำเร็จ เพื่อนำรถเมล์ใหม่มาให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium) กับบริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ SCN ในนาม “กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO” เพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ หรือ ขสมก. พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน โดยมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,020,158,000 บาท
“เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพราะนอกจากจะสามารถประกอบยานยนต์ตามคำสั่งซื้อได้แล้ว ยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง นอกจากนี้ เรายังได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง “บมจ.สแกน อินเตอร์” ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ซึ่งหากได้รับงานดังกล่าว เชื่อมั่นว่าจะสามารถเดินหน้าทำโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยหลักธรรมภิบาล และความโปร่งใส เนื่องจากทั้งคู่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการอยู่แล้ว” นายสุรเดช กล่าว

ทั้งนี้ โครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน ถือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรถเมล์ใหม่มาให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หากไม่มีรถทดแทนโดยเร็วจะเกิดปัญหาในการให้บริการประชาชน เนื่องจากปัจจุบันรถโดยสารเริ่มทยอยจอดเสียเป็นจำนวนมาก ทำให้มีรถโดยสารไม่เพียงพอที่จะรองรับการใช้บริการของประชาชน