cimbt แต่งต้ง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ได้แต่งตั้งนายจิตติวัฒน์ กันธมาลา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนบดีธนกิจ รับบทบาทดูแลงานด้าน Private Banking

 

โดยนายจิตติวัฒน์ มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินชั้นนำมากว่า 28 ปี ในด้านการตลาด การเงิน ด้านปฏิบัติการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสั่งสมประสบการณ์งานด้าน Private Banking มาอย่างเชี่ยวชาญ

 

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายจิตติวัฒน์ เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์หลายแห่งรวมเวลา 7 ปี โดยล่าสุดได้ร่วมงานกับ Credit Suisse AG (สิงคโปร์) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) ในตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่าย Private Bank