เจ้าพระยามหานคร

บมจ. เจ้าพระยามหานคร (CMC) แต่งตั้ง บล. คันทรี่ กรุ๊ป (CGS)  เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ร่วมกับ บล. เออีซี และ บล. โกลเบล็ก มูลค่าการเสนอขาย 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดขายนักลงทุนสถาบัน – รายใหญ่ สำหรับวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ของ CMC เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ เพื่อใช้ในการขยายกิจการลงทุนในโครงการต่างๆ   โดยจัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. นี้