คุณขวัญชัย COLOR

นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ  บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 59 มีมติอนุมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 59 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 20.4 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันที่ 3 พ.ค. 60 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พ.ค. 60 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17พ.ค. 60

 

 

ขณะที่แผนการดำเนินงานในปี 60 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 18% จากปีก่อนหรือมากกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากมีแผนขยายส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ในประเทศเพิ่มเป็น 15% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 12% และเพิ่มสัดส่วนธุรกิจส่งออกไปยัง ASEAN ออสเตรเลียและยุโรปเป็น 20% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 13% นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีปริมาณคำสั่งซื้อค้างส่งจากปี 59 คิดเป็นประมาณการรายได้ประมาณ 100 ล้านบาท

 

 

สำหรับความคืบหน้าการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าในกลุ่มฟิลเล่อร์ (Mineral Filler Masterbatches) อีก 15,000-20,000 ตัน ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร โดยคาดว่าน่าจะเดินเครื่องทดสอบได้ปลายเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตมาสเตอร์แบตซ์โดยรวมเป็น 60,000 ตันต่อปี

 

 

“เรามุ่งเน้นการดำเนินนโยบาย ขยายและพัฒนาตลาดการใช้มาสเตอร์แบตซ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิต การคัดสรรวัตถุดิบ ประสบการณ์ ความชำนาญของบุคลากรและแนวทางการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน รองรับความต้องการในอุตสาหกรรมพลาสติก ตั้งแต่ระดับผู้ผลิตเม็ดพลาสติกไปจนกระทั่งผู้บริโภคทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วทั้งภูมิภาค” นายขวัญชัย กล่าว