งานเสวนา (1)

COMAN ร่วมงานเสวนา  "โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0 "

                คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ (กลาง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) ถ่ายภาพร่วมกับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ไทย ในงานเสวนา  "โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0"   ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ในงานได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและพูดคุยถึงโอกาสทางการตลาด การต่อยอดธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ณ อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้