ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 29.08.17

CRDนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ (กลาง)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่างๆ และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ร่วมกับคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด  หรือ APM  ในฐานะที่ปรึษาทางการเงิน และ คุณวิชา โตมานะ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป  (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นจังหวัดที่ 8  ณ โรงแรมวังใต้