ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรดโชว์ ภูเก็ต

CRDนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนจังหวัดภูเก็ต

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ (กลาง)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) “CRD” ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่างๆ และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด  พร้อมด้วยนายสุพล ค้าพลอยดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมด้วยนางสาววิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา)ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป  (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ 7