คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา-  DNA

 

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 (DNA) เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯหลังมีการปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันถือว่ามีความชัดเจนมากขึ้น และในปี 60 มั่นใจว่าผลประกอบการจะพลิกกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ที่เมื่อช่วงปลายปี 59 มีการปรับเปลี่ยนสาขาจำหน่ายดีวีดี มาเป็นจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ภายใต้ร้าน "KingKongPhone" ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งสิ้นกว่า 40 สาขา และตั้งเป้าหมายจะสามารถขยายได้ไม่ต่ำกว่า 80 สาขาทั่วประเทศภายในปีนี้

 

 

หลังจากบริษัทฯประสบปัญหาขาดทุนปีในปีที่ผ่านมา ทำให้เรามีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจซึ่ง ณ วันนี้ถือว่าเรามาถูกทางแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าผลประกอบการปี 2560 จะกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้แน่นอน เพราะธุรกิจของบริษัทฯเริ่มส่งสัญญาณออกมาดี โดยเฉพาะ ร้าน KingKongPhone ที่เริ่มฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งจะส่งผลผลักดันให้ผลประกอบการตลอดทั้งปี 2560 ฟื้นตัวขึ้นตามไปด้วย

 

 
ขณะที่ในปีนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมที่ 2,000 ล้านบาท โดยมาจากขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ประมาณเป็น 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน50% สำหรับสัดส่วนรายได้ที่เหลือจะมาจากธุรกิจอาหาร ซึ่งธุรกิจจำหน่ายน้ำประปาที่อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญาสัมปทาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง และ ธุรกิจ Digital Content ซึ่งขณะนี้ได้วางระบบ Inroom Entertainment Services ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ เฟสแรกเสร็จแล้ว และเตรียมจะทำเฟส 2 ให้ครบโรงพยาบาล 36 แห่งของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภายใน 3 ปี

 

 

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจอาหารนั้น ในปีนี้มั่นใจจะเติบโตไม่น้อยกว่า 50% มาจากการขยายสาขาของร้านบัน และการขยายธุรกิจอาหารเสริม นอกจากนี้ เรามีแผนเดินหน้าขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างเจรจากับพาร์ตเนอร์ เพื่อดำเนินธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯได้เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการประกาศเพิ่มทุนจำนวน 1,058.33 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ในอนาคตแล้ว นายสามารถ กล่าว

 

 

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/60 ขาดทุน 0.95 ล้านบาท ลดลง 98.69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 72.56 ล้านบาท เนื่องมาจาก
บริษัทฯ มีรายได้รวม 183.86 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขาย 181.06 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 2.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.87% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวม 81.76 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารประเภทมือถือ ซึ่งเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาส 3/59

 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 60 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน ในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้ง จำกัด (DRL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด (DRV) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 30,000,000 บาท จากเดิม 70,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย คือบริษัทฯ ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด (DRV) ถือหุ้นร้อยละ 40.36 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จะเพิ่มทุนในหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด (DGT)จำนวนไม่เกิน 155,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,500,000 บาท โดยการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายเดิม