EA สภาอุต

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีคุณสมโภชน์  อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เข้าร่วมงาน และพร้อมร่วมมือกับ Shenzen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ในจีน และ Amita Technologies Inc. ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ในไต้หวัน และพันธมิตรอื่นๆ ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่ขนาด 50 GWh มูลค่าการลงทุน 1 แสนล้านบาท ในประเทศไทย ลดการนำเข้า สร้างการส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่ม หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง