2B42646C-C9BE-4DD3-B85A-0F27050B872C

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 1/61 มีรายได้รวม 3,828.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,134.91 ล้านบาท หรือ 42.13% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,693.77 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,946.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 967.28 ล้านบาท หรือ 98.76% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 979.47 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้โครงการหาดกังหันขนาดกำลังการผลิต 126เมกะวัตต์ เต็มไตรมาส และมีกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัท Amita Technologies Inc. ประเทศไต้หวัน ในราคาซื้อที่
ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมทางบัญชี จำนวน 894.58 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นับรวมรายการทางบัญชีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจเท่ากับ 1,047.23 ล้านบาท

ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ หรือ โครงการหนุมาน ขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์  นั้น เป็นไปด้วยดี โดยอยู่ในช่วงของการติดตั้งเสากังหันลมที่มีจำนวนทั้งสิ้น 103 เสา และได้เริ่มติดตั้งใบพัดบางส่วนแล้ว นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ จะจัดพิธีลงนามบนไบพัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 664 เมกะวัตต์ ผลักดันรายได้ กำไร ตลอดจนกระแสเงินสดสูงขึ้นจนทำสถิติสูงสุดใหม่ และพร้อมที่จะรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทฯ เตรียมการอยู่ในระยะถัดไป 

             สำหรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2561-2562 บริษัทฯเตรียมใช้งบลงทุน 2.47 หมื่นล้านบาท โดยการลงทุนจะมีทั้งการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน การตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่เฟสที่ 1 เพื่อนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก การขยายการลงทุนและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายธุรกิจไบโอดีเซล ทำสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์จำนวน 1,000 สถานี และการทำ R&D เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ามแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท 
ในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่ต้องใช้เป็นจำนวนกว่าสองหมื่นล้านบาทนั้น ทางฝ่ายบริหารได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯเอง การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนจากพันธมิตรที่เข้าร่วมทุน ซึ่งแน่นอนว่าแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่คาดว่าจะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำคือ การใช้บริการจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วด้วยวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และที่สำคัญเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS โดยเพิ่มจาก BBB+ เป็น A- เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามเป้าหมายมาโดยตลอดและมีกระแสเงินสดที่ดีมาก จึงยิ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการแสวงหาเงินทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งจะยิ่งดีต่อแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท นายอมร กล่าวในที่สุด