unnamed (4)

 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหาดกังหัน 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ได้ขายไฟเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 23 เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 404 เมกะวัตต์ ดังนั้น ครึ่งปีหลังนี้บริษัทจะมีรายได้เติบโตขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้  ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ที่ จ.ชัยภูมิ มูลค่าการลงทุน 20,000 ล้านบาท นั้น เราเร่งเดินหน้าก่อสร้างโครงการเต็มที่เพื่อที่จะให้ COD ได้ทันกลางปีหน้า หลังจากได้รับหนังสือยืนยันอย่างชัดเจนจาก สปก. ว่าการดำเนินการทุกอย่างถูกต้อง และให้ดำเนินโครงการต่อไปได้ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2561 กำลังการผลิตโซลาร์ฟาร์ม และวินด์ฟาร์มของ EA จะเพิ่มเป็น 664 เมกะวัตต์

“ด้านธุรกิจใหม่ของบริษัท คือ โรงงานผลิตแบตเตอรี่นั้น การศึกษารายละเอียดและการจัดโครงสร้างการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทั้งจากในประเทศและต่างประเทศใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าในปลายปี 2560 นี้ จะเริ่มลงทุนโรงงานเฟสแรกด้วยขนาดกำลังการผลิต 1 GWh หรือเท่ากับ 1,000 MWh ด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เป้าหมายตามแผนการลงทุนระยะยาว คือกำลังการผลิต 50 GWh มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 1 แสนล้านบาท โรงงานแบตเตอรี่แห่งนี้ จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองการนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม อันจะเป็นฐานรายได้ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของบริษัทในอนาคต” นายอมรกล่าวในที่สุด