EPCO2

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) เปิดเผยว่า ผลการดินงานในไตรมาส 1/60 ของบริษัทฯเริ่มพลิกฟื้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีกำไรสุทธิ  69.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 139.7 ล้านบาท คิดเป็น 199.8%  เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/59 ขาดทุนสุทธิ 69.9 ล้านบาท  โดยได้รับปัจจัยหนุนจากกำไรจากการลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานความร้อนร่วม Co-generation Combined Power Plant  จำนวน 2 โรง กำลังการผลิตรวม 360  เมกะวัตต์ และไอน้ำกำลังการผลิตรวม 90 ตันต่อชั่วโมง ที่ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPCO ได้ลงนามเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วน 49.50% ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และในสัดส่วน  40% ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT)  ซึ่งจะรับรู้กำไรเข้ามาตามสัดส่วนการถือหุ้นทันที โดยในไตรมาส 1/60 เริ่มรับรู้กำไรเข้ามาจำนวน 13.2 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส เริ่มจากไตรมาส 2/60 หลังจากเข้าถือหุ้นครบตามเป้าหมาย

 

 

“แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 2/60 คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นหลังจากเราเข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ครบตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโต 50% เทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้รวม 881 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 118 ล้านบาท” นายยุทธ กล่าว

 

 

ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น เริ่มมีรายได้จากโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกำลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้เริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาด 5 เมกะวัตต์ ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันบริษัทฯ  เตรียมที่จะนำ EP ระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 60 รองรับแผนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะดำเนินการยื่นไฟลิ่งได้ภายในไตรมาส 3/60 นี้